Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora

NN 107/2017 (3.11.2017.), Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

2432

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 46. i 115. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici održanoj 27. listopada 2017. donio je

ODLUKU

O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA

I.

Za članicu Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora bira se BRUNA ESIH.

II.

Dana 1. listopada 2017. dužnost člana Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora prestao je obnašati IVAN KLARIN, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/17-03/98

Zagreb, 27. listopada 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.