Odluka o izboru i prestanku mandata člana Otočnog vijeća

NN 107/2017 (3.11.2017.), Odluka o izboru i prestanku mandata člana Otočnog vijeća

HRVATSKI SABOR

2433

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 36. stavka 2. Zakona o otocima (»Narodne novine«, br. 34/99., 149/99., 32/02. i 33/06.) Hrvatski sabor na sjednici održanoj 27. listopada 2017. donio je

ODLUKU

O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA OTOČNOG VIJEĆA

I.

Za člana Otočnog vijeća iz reda zastupnika Hrvatskoga sabora bira se ARSEN BAUK.

II.

Dana 1. listopada 2017. dužnost člana Otočnog vijeća prestao je obnašati IVAN KLARIN, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/17-06/29

Zagreb, 27. listopada 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.