Odluka o imenovanju članova Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

NN 107/2017 (3.11.2017.), Odluka o imenovanju članova Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

HRVATSKI SABOR

2457

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 4. stavka 1. i 2. Odluke o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije (»Narodne novine«, br. 82/06. i 35/09.) Hrvatski sabor na sjednici 27. studenoga donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE

I.

Za članove Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije imenuju se:

IVICA KRUHOBEREC

GORDAN ŽMUK

KREŠIMIR PLANINIĆ

IVANA KALOGJERA BRKIĆ

SMILJANKA ŠKUGOR HRNČEVIĆ

BRANKO ROGLIĆ.

II.

Mandat članova Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije traje do isteka mandata pojedinog saziva Hrvatskoga sabora.

III.

Imenovani članovi stupaju na dužnost s danom 6. studenoga 2017.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/16-07/48

Zagreb, 27. listopada 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.