Odluka o razrješenju predsjednika i članova Odbora, prestanku mandata člana Odbora za dodjelu nagrade Faust Vrančić i imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu nagrade Faust Vrančić

NN 107/2017 (3.11.2017.), Odluka o razrješenju predsjednika i članova Odbora, prestanku mandata člana Odbora za dodjelu nagrade Faust Vrančić i imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu nagrade Faust Vrančić

HRVATSKI SABOR

2458

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 39. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine«, br. 76/93., 11/94. i 38/09.) Hrvatski sabor na sjednici 27. listopada 2017. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA, PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA DODJELU NAGRADE FAUST VRANČIĆ I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA DODJELU NAGRADE FAUST VRANČIĆ

I.

Razrješuju se dužnosti:

predsjednik Odbora za dodjelu Nagrade Faust Vrančić

prof. dr. sc. NEDJELJKO PERIĆ

članovi Odbora za dodjelu Nagrade Faust Vrančić

prof. dr. sc. STJEPAN CAR

prof. dr. sc. BOŽIDAR MATIJEVIĆ

TIHOMIR TOMČIĆ, dipl. ing.

DUBRAVKO DIKLIĆ, dipl. ing. elektrotehnike

prof. dr. sc. ANTE MARKOTIĆ.

II.

Dana 14. listopada 2016., prestankom zastupničkog mandata zastupnika u 8. sazivu Hrvatskoga sabora, prestao je mandat dr. sc. DAMIRU TOMIĆU, članu Odbora za dodjelu Nagrade Faust Vrančić iz reda zastupnika članova Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora.

III.

U Odbor za dodjelu Nagrade Faust Vrančić imenuju se:

za predsjednika

prof. dr. sc. ZDENKO KOVAČIĆ

za članove

doc. dr. sc. IVAN URODA

VLADO LENDVAJ, univ. bacc.

NIKOLA DMITROVIĆ, prof. mentor

prof. dr. sc. ANTE MARKOTIĆ

DUBRAVKO DIKLIĆ, dipl. ing.

akademik ŽELJKO REINER.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/17-06/28

Zagreb, 27. listopada 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.