Rješenje o razrješenju pomoćnice ministra uprave

NN 107/2017 (3.11.2017.), Rješenje o razrješenju pomoćnice ministra uprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2468

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 41. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. listopada 2017. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU POMOĆNICE
MINISTRA UPRAVE

Razrješuje se JAGODA BOTIČKI dužnosti pomoćnice ministra uprave.

Klasa: 080-02/17-02/272
Urbroj: 50301-15/28-17-02
Zagreb, 26. listopada 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.