Rješenje o imenovanju ravnateljice Državnog hidrometeorološkog zavoda

NN 107/2017 (3.11.2017.), Rješenje o imenovanju ravnateljice Državnog hidrometeorološkog zavoda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2470

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 51. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. listopada 2017. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU RAVNATELJICE DRŽAVNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

Imenuje se dr. sc. BRANKA IVANČAN-PICEK ravnateljicom Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Klasa: 080-02/17-01/469
Urbroj: 50301-15/28-17-02
Zagreb, 26. listopada 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.