Rješenje o imenovanju zamjenice državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu

NN 107/2017 (3.11.2017.), Rješenje o imenovanju zamjenice državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2471

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), članka 46. stavka 4. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16) i članka 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. listopada 2017. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ZAMJENICE DRŽAVNOG TAJNIKA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU

Imenuje se MAJA KUHAR zamjenicom državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, na razdoblje od četiri godine.

Klasa: 080-02/17-01/465
Urbroj: 50301-15/07-17-02
Zagreb, 26. listopada 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.