Rješenje o imenovanju supredsjedateljice Zajedničkog povjerenstva za provedbu i promicanje gospodarske suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije

NN 107/2017 (3.11.2017.), Rješenje o imenovanju supredsjedateljice Zajedničkog povjerenstva za provedbu i promicanje gospodarske suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2472

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 3. stavka 4. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Repub­like Indije o gospodarskoj suradnji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 5/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. listopada 2017. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU SUPREDSJEDATELJICE ZAJEDNIČKOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU I PROMICANJE GOSPODARSKE SURADNJE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I
VLADE REPUBLIKE INDIJE

Imenuje se DARIJA JURICA VUKOVIĆ, glavna savjetnica ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta, supredsjedateljicom Zajedničkog povjerenstva za provedbu i promicanje gospodarske suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije.

Klasa: 080-02/17-01/467
Urbroj: 50301-15/07-17-02
Zagreb, 26. listopada 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.