Izmjena Statuta Hrvatske komore dentalne medicine

NN 107/2017 (3.11.2017.), Izmjena Statuta Hrvatske komore dentalne medicine

Hrvatska komora dentalne medicine

2482

Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o dentalnoj medicini (»Narodne novine« br. 121/03, 117/08 i 120/09), te članka 27. točke 1. Statuta Hrvatske komore dentalne medicine (»Narodne novine« br. 44/04, 69/06, 24/08, 11/10, 28/15 i 55/15 – u daljnjem tekstu: Statuta Komore), Skupština Hrvatske komore dentalne medicine (u daljnjem tekstu: Komora), uz suglasnost ministra zdravstva, na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 30. lipnja 2017. godine donosi

IZMJENU STATUTA

Članak 1.

Stavak 2. članka 19. Statuta Komore mijenja se i glasi:

»Mandat predsjednika Komore traje šest (6) godina, s pravom ponovnog izbora.«

Članak 2.

Ova izmjena stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-03/17-01/02

Urbroj: 497-01/01-17-01

Zagreb, 30. lipnja 2017.

Predsjednik Komore
mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. med. dent., v. r.