Odluka o dodjeli odlikovanja Reda bana Jelačića Josipu (Josip) Horvatu

NN 108/2017 (8.11.2017.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda bana Jelačića Josipu (Josip) Horvatu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

2496

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 05/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 14. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06. i 141/06.), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom bana Jelačića, za iznimno uspješno zapovijedanje postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske te za osobite vojne zasluge u njihovom ustroju i razvitku, odlikuje se

JOSIP (Josip) HORVAT.

Klasa: 060-03/17-09/02
Urbroj: 71-02-01-01/3-17-01
Zagreb, 20. srpnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.