Odluka o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog trolista, za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu

NN 108/2017 (8.11.2017.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog trolista, za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

2502

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 05/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 20. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06. i 141/06.), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom hrvatskog trolista, za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu, odlikuju se

1. EDUARD (Stjepan) ĐUMIĆ – posmrtno

2. ZORICA (Jozo) BARBARIĆ

3. ZDENKO (Ivan) HODNIK

4. SANDRA (Mitac) HORVAT

5. ZLATKO (Vladimir) KAVAČ

6. ILIJA (Jozef) MIHALJČUK

7. NENAD (Božidar) MIRKOVIĆ

8. SAŠA (Franjo) POJE

9. SREĆKO (Šimo) RAVLIJA

10. HRVOJE (Ante) TILIĆ.

Klasa: 060-03/17-15/11
Urbroj: 71-03-01-01/3-17-01
Zagreb, 20. srpnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.