Odluka o ispravku Odluke o dodjeli odlikovanja, klasa: 060-03/17-16/02, urbroj: 71-03-01-01/3-17-03 od 14. lipnja 2017.

NN 108/2017 (8.11.2017.), Odluka o ispravku Odluke o dodjeli odlikovanja, klasa: 060-03/17-16/02, urbroj: 71-03-01-01/3-17-03 od 14. lipnja 2017.

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

2512

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 05/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 21. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06. i 141/06.), donosim

ODLUKU

O ISPRAVKU ODLUKE O DODJELI ODLIKOVANJA

I.

Ispravlja se Odluka o dodjeli odlikovanja Red hrvatskog pletera (klasa: 060-03/17-16/02, urbroj: 71-02-01-01/3-16-01 od 17. svibnja 2017.) na sljedeći način da umjesto:

»4. PAVO (Stjepan) TOMORAD«

piše:

»4. PAVAO (Stjepan) TOMORAD«.

U ostalom dijelu Odluka ostaje neizmijenjena.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 060-03/17-16/02
Urbroj: 71-03-01-01/3-17-03
Zagreb, 14. lipnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.