Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma

NN 108/2017 (8.11.2017.), Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2516

Na temelju članka 142. točka 8. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA

I.

Aerodromi moraju biti otvoreni:

(a) Aerodrom Brač bit će otvoren

– izvan naznačenog vremena otvorenosti, na zahtjev koji se treba podnijeti u radnom vremenu Aerodroma Brač, uz prethodnu najavu četrdeset i osam (48) sati na jedan od načina kako slijedi; e-mail: ppr@airport-brac.hr, fax: +385 (0) 21 559 722 ili SITA komunikacijski sustav na adresu BWKAPXH,

– izvan rada Službe kontrole zračnog prometa (ATS) kao nekontrolirani aerodrom za zrakoplove do MTOM 20 000 kg,

– izvan rada Službe kontrole zračnog prometa (ATS) kad je aerodrom nekontrolirani za zrakoplove preko MTOM 20 000 kg obvezan je prethodni zahtjev od četrdeset i osam (48) sati koji se treba podnijeti u radnom vremenu Aerodroma Brač na jedan od načina kako slijedi; e-mail: ppr@airport-brac.hr, fax: +385 (0) 21 559 722 ili SITA komunikacijski sustav na adresu BWKAPXH.

(b) Zračna luka Dubrovnik bit će otvorena

– izvan naznačenog vremena otvorenosti, samo uz suglasnost Zračne luke Dubrovnik na zahtjev koji se treba podnijeti uz prethodnu najavu putem SITA komunikacijskog sustava na adresu DBVAPXH dvadeset i četiri (24) sata prije leta.

(c) Zračno pristanište Mali Lošinj bit će otvoreno

– izvan naznačenog vremena otvorenosti, na zahtjev koji se treba podnijeti u radnom vremenu Zračnog pristaništa Mali Lošinj uz prethodnu najavu na tel. +385 (0) 51 231 666, fax: +385 (0) 51 235 148 ili na e-mail: info@airportmalilosinj.hr, četrdeset i osam (48) sati prije leta.

(d) Zračna luka Osijek bit će otvorena

– izvan naznačenog vremena otvorenosti, na zahtjev koji se treba podnijeti u radnom vremenu Zračne luke Osijek uz prethodnu najavu putem SITA komunikacijskog sustava na adresu OSIAPXH, e-mail: opc@osijek-airport.hr ili na fax: +385 (0) 31 514 452, dvadeset i četiri (24) sata prije leta.

(e) Zračna luka Pula bit će otvorena

– za zrakoplove svrstane u prvu, drugu i treću vatrogasnu kategoriju,

– za zrakoplove svrstane u četvrtu, petu, šestu, sedmu, osmu i devetu vatrogasnu kategoriju, na zahtjev koji se treba podnijeti uz prethodnu najavu putem SITA komunikacijskog sustava na adresu PUYAPXH i/ili e-mail: operations@airport-pula.hr dvadeset i četiri (24) sata prije leta,

– izvan naznačenog vremena otvorenosti, na zahtjev koji se treba podnijeti uz prethodnu najavu putem SITA komunikacijskog sustava na adresu PUYAPXH i/ili e-mail: operations@airport-pula.hr dvadeset i četiri (24) sata prije leta.

(f) Zračna luka Rijeka bit će otvorena

– za zrakoplove svrstane u prvu, drugu, treću, četvrtu i petu vatrogasnu kategoriju,

– za zrakoplove svrstane u šestu, sedmu i osmu vatrogasnu kategoriju na zahtjev koji se treba podnijeti uz prethodnu najavu putem SITA komunikacijskog sustava na adresu RJKAPXH, e-mail: operations@rijeka-airport.hr ili na fax: +385 (0) 51 841 236 u radnom vremenu aerodromskih službi, a izvan radnog vremena na sljedeće brojeve: mob: +385 99 214 6011, mob: +385 99 265 5655 i mob: +385 99 267 5581 tri (3) sata prije leta,

– izvan naznačenog vremena otvorenosti, na zahtjev koji se treba podnijeti uz prethodnu najavu putem SITA komunikacijskog sustava na adresu RJKAPXH, e-mail: operations@rijeka-airport.hr ili na fax: +385 (0) 51 841 236 u radnom vremenu aerodromskih službi, a izvan radnog vremena na sljedeće brojeve: mob: +385 99 267 5581, mob: +385 99 214 6011 i mob: +385 99 265 5655 tri (3) sata prije leta.

(g) Zračna luka Split bit će otvorena

– izvan naznačenog vremena otvorenosti, samo uz suglasnost Zračne luke Split na zahtjev koji se treba podnijeti uz prethodnu najavu putem SITA komunikacijskog sustava na adresu SPUAPXH do dvadeset i jedan (21) sat.

(h) Zračna luka Zadar bit će otvorena

– za zrakoplove svrstane u prvu, drugu, treću, četvrtu i petu vatrogasnu kategoriju,

– za zrakoplove svrstane u šestu, sedmu, osmu i devetu vatrogasnu kategoriju, na zahtjev koji se treba podnijeti uz prethodnu najavu putem SITA komunikacijskog sustava na adresu ZADAPXH, dvadeset i četiri (24) sata prije leta,

– izvan naznačenog vremena otvorenosti, na zahtjev koji se treba podnijeti uz prethodnu najavu putem SITA komunikacijskog sustava na adresu ZADAPXH, dvadeset i četiri (24) sata prije leta.

II.

Pod vremenom u kojem aerodrom mora biti otvoren u smislu ove Naredbe, podrazumijeva se vrijeme od početka do završetka rada službi utvrđenih propisima.

III.

Vremena, iz točke 1. ove Naredbe, u kojima aerodromi moraju biti otvoreni su mjesna vremena.

IV.

Na dan primjene ove Naredbe prestaje važiti Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma (»Narodne novine«, broj 28/17).

V.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se u razdoblju navedenom u tablici iz točke I. ove Naredbe.

Klasa: 011-01/17-01/201

Urbroj: 530-06-1-1-17-2

Zagreb, 31. listopada 2017.

Ministar mora, prometa i infrastrukture
Oleg Butković, v. r.