Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pisarovina za katastarsku općinu Lučelnica

NN 108/2017 (8.11.2017.), Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pisarovina za katastarsku općinu Lučelnica

Državna geodetska uprava

2518

Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 16/07, 124/10, 56/13) Državna geodetska uprava, u sporazumu s ministarstvom nadležnim za poslove pravosuđa, donosi

ODLUKU

O KATASTARSKOJ IZMJERI NA PODRUČJU OPĆINE PISAROVINA ZA KATASTARSKU OPĆINU LUČELNICA

I.

U svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige na području Općine Pisarovina za katastarsku općinu Lučelnica provest će se katastarska izmjera.

II.

Katastarsku izmjeru provest će Državna geodetska uprava, a određene poslove u okviru katastarske izmjere te izradu elaborata katastarske izmjere tvrtka Cadcom d.o.o. Zagreb.

III.

U obavljanju poslova na katastarskoj izmjeri službenici Državne geodetske uprave i zaposlenici tvrtke Cadcom d.o.o. Zagreb, ovlašteni su:

– ući hodom u prostor svake katastarske čestice, izuzimajući građevine, a vozilom ako to dopuštaju okolnosti gospodarenjem zemljištem,

– u nužnom opsegu odstraniti drveće, grmlje i ostalo raslinje ukoliko ometa obavljanje katastarske izmjere

– postaviti na zemljištu ili građevinama sve potrebne oznake izmjere i međne oznake.

IV.

Nositelji prava na zemljištima na području Općine Pisarovina za katastarsku općinu Lučelnica dužni su do 20. ožujka 2018. godine vidljivim trajnim oznakama i na svoj trošak označiti granice zemljišta na kojima imaju pravo vlasništva ili druga prava.

V.

Upravitelji općih, javnih i drugih dobara na području Općine Pisarovina za katastarsku općinu Lučelnica dužni su, do roka iz točke IV. ove Odluke, označiti vidljivim trajnim oznakama i na svoj trošak granice zemljišta kojim upravljaju.

VI.

Nositelje prava na zemljištu pismenim putem će se pozvati na obilježavanje granica zemljišta.

VII.

Državna geodetska uprava – Područni ured za katastar Zagreb i tvrtka Cadcom d.o.o. Zagreb, osigurat će stručnu pomoć u označavanju granica zemljišta osobama iz točaka IV. i V. ove Odluke.

VIII.

Granice zemljišta koje ne obilježe nositelji prava na zemljištima obilježit će se na trošak nositelja tih prava.

IX.

Pogreške koje nastanu zbog neobilježavanja granica zemljišta ispravit će se na trošak nositelja prava na zemljištu.

X.

Rezultati katastarske izmjere izložit će se, po njenom dovršenju, na javni uvid.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 931-04/17-04/21

Urbroj: 541-04-01-01/1-17-17

Zagreb, 27. listopada 2017.

Ravnatelj
dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., v. r.