Odluka o izmjeni Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

NN 108/2017 (8.11.2017.), Odluka o izmjeni Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

Hrvatska narodna banka

2519

Na temelju članka 77. i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O MINIMALNO POTREBNIM DEVIZNIM POTRAŽIVANJIMA

I.

U Odluci o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima (»Narodne novine«, br. 100/2016.) u točki V. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Iznimno, za razdoblje od 9. studenoga 2017. do 7. veljače 2019. u devizna potraživanja, u smislu ove Odluke, banke i podružnice iz EU-a uključuju i nominalni iznos trezorskog zapisa Ministarstva financija Republike Hrvatske izdanog u eurima na aukciji održanoj 6. studenoga 2017. i uplaćenog 9. studenoga 2017., također u eurima, ISIN: HRRHMFT906X3.«

II.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 9. studenoga 2017.

O. br. 296-020/11-17/BV

Zagreb, 3. studenoga 2017.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.