Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom Njegovoj Ekscelenciji Klausu Werneru Iohannisu

NN 109/2017 (10.11.2017.), Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom Njegovoj Ekscelenciji Klausu Werneru Iohannisu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

2520

Na temelju članka 98. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 2., 3. i 7. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom, za iznimne zasluge u unaprjeđenju sveobuhvatnih odnosa i razvitku uzajamne suradnje između Republike Hrvatske i Rumunjske te u promicanju prijateljstva i partnerstva hrvatskog i rumunjskog naroda, odlikuje se

Njegova Ekscelencija KLAUS WERNER IOHANNIS.

Klasa: 060-04/17-01/05
Urbroj: 71-06-04/6-17-01
Zagreb, 20. rujna 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.