Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića dr. sc. Željku (Stjepan) Heimeru

NN 109/2017 (10.11.2017.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića dr. sc. Željku (Stjepan) Heimeru

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

2528

Na temelju članka 98. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge za kulturu u području heraldike i veksilologije te njihovu dugogodišnju promociju u Republici Hrvatskoj i u svijetu, odlikuje se

dr. sc. ŽELJKO (Stjepan) HEIMER.

Klasa: 060-03/17-13/16
Urbroj: 71-06-0476-17-01
Zagreb, 26. rujna 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.