Odluka o načinu određivanja i objave prodajnih cijena Hrvatske narodne banke za izdani prigodni zlatni i srebrni kovani novac i numizmatičke komplete

NN 109/2017 (10.11.2017.), Odluka o načinu određivanja i objave prodajnih cijena Hrvatske narodne banke za izdani prigodni zlatni i srebrni kovani novac i numizmatičke komplete

HRVATSKA NARODNA BANKA

2564

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 8. studenoga 2017. donio je

ODLUKU

O NAČINU ODREĐIVANJA I OBJAVE PRODAJNIH CIJENA HRVATSKE NARODNE BANKE ZA IZDANI PRIGODNI ZLATNI I SREBRNI KOVANI NOVAC I NUMIZMATIČKE KOMPLETE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način određivanja i objave prodajnih cijena Hrvatske narodne banke za izdani prigodni zlatni i srebrni kovani novac te numizmatičke komplete.

Članak 2.

Cjenik kojim se određuju prodajne cijene Hrvatske narodne banke za izdani prigodni zlatni i srebrni kovani novac te numizmatičke komplete donosi guverner Hrvatske narodne banke (u nastavku teksta: Cjenik).

Članak 3.

(1) Cjenik sadržava podatke o izdanome prigodnom zlatnom i srebrnom kovanom novcu i numizmatičkim kompletima Hrvatske narodne banke prema njihovom pojedinačnom izdanju te cijenu po kojoj Hrvatska narodna banka prodaje pojedinačno izdanje prigodnoga zlatnog i srebrnog kovanog novca ili numizmatičkoga kompleta.

(2) Podaci iz stavka 1. ovog članka koji se iskazuju u Cjeniku raspoloživi su u skladu s odgovarajućom odlukom Savjeta Hrvatske narodne banke o izdavanju prigodnoga zlatnog i srebrnog kovanog novca ili numizmatičkoga kompleta i to su podaci o:

– nazivu izdanja

– godini izdanja

– apoenu

– masi

– promjeru

– kovini i

– čistoći kovine.

(3) Prodajna cijena iz stavka 1. ovog članka iskazuje se u Cjeniku:

– u kunama (bez PDV-a)

– s posebno iskazanim PDV-om (ako je primjenjivo) i

– u kunama uključujući PDV (ako je primjenjivo).

Članak 4.

(1) Hrvatska narodna banka prodaje svoja izdanja prigodnoga zlatnog i srebrnog kovanog novca te numizmatičkih kompleta po cijenama iskazanima u Cjeniku od dana njegove objave u skladu sa stavkom 2. ovog članka.

(2) Hrvatska narodna banka objavljuje Cjenik na svojim službenim internetskim stranicama te na svim svojim prodajnim mjestima.

Članak 5.

Stupanjem na snagu Cjenika stavljaju se izvan snage:

– Odluka o dopunama odluka Hrvatske narodne banke o izdavanju numizmatičkih kompleta, izdavanju dukata i izdavanju i prodaji kovanog novca (»Narodne novine«, br. 34/2010.)

– Odluka o korekciji prodajnih cijena prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca izdanja Hrvatske narodne banke (»Narodne novine«, br. 120/2010.)

– Odluka o izmjeni Odluke o korekciji prodajnih cijena prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca izdanja Hrvatske narodne banke (»Narodne novine«, br. 128/2012.) i

– Odluka o prodajnim cijenama prigodnoga zlatnog kovanog novca izdanja Hrvatske narodne banke (»Narodne novine«, br. 121/2016).

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 20. studenoga 2017.

O.br. 837/2017.

Zagreb, 8. studenoga 2017.

Zamjenjuje
predsjednika Savjeta
Hrvatske narodne banke
Zamjenik guvernera
Relja Martić, v. r.