Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 116/2017 (24.11.2017.), Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

2686

Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 16. sjednici održanoj 16. studenoga 2017. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 66/17. i 99/17. i 104/17. – ispravak) u Osnovnoj listi lijekova, pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, mijenjaju se sljedeći podaci:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena za DDDCijena za DDD (s PDV-om)Način primjeneNsitelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijekaCijena jed. oblikaCijena jed. oblika (s PDV-om)Cijena orig. pakiranjaCijena orig. pakiranja (s PDV-om)R/RS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
L01XC02 071DSrituksimabNL465PCelltrion Healthcare Hungary Kft.Biotec Services International Ltd.Truximakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 mg/50 ml7.464,097.837,297.464,097.837,29
L01XC02 072DSrituksimabNL465PCelltrion Healthcare Hungary Kft.Biotec Services International Ltd.Truximakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 2x100 mg/10 ml1.520,081.596,083.040,163.192,17
V07AC03 912DSpuna krv sa smanjenim brojem leukocita NV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza (500 ml)545,00572,25545,00572,25
V07AC04 913DSsvježe smrznuta plazmaNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza (260 ml)184,60193,83184,60193,83
V07AC04 930DSsvježe smrznuta plazma dobivena plazmaferezom NV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza (480 ml)528,00554,40528,00554,40
V07AC04 931DS+ svježe smrznuta plazma – inaktivacija patogena riboflavinomNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza568,57597,00568,57597,00
V07AC04 932DS+ svježe smrznuta plazma dobivena plazmaferezom – inaktivacija patogena riboflavinomNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza911,97957,57911,97957,57
V07AC04 933DS+ svježe smrznuta plazma dobivena plazmaferezom sa smanjenim sadržajem krioprecipitataNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza755,66793,44755,66793,44
V07AC04 934DS+ svježe smrznuta plazma sa smanjenim brojem leukocita – filtrirana plazmaNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza499,09524,04499,09524,04
V07AC04 935DS+ svježe smrznuta plazma za autolognu transfuzijuNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza428,37449,79428,37449,79
V07AC06 915DSkoncentrat eritrocitaNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza (280 ml)365,42383,69365,42383,69
V07AC06 931DSkoncentrat eritrocita u hranjivoj otopiniNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza (280 ml)365,42383,69365,42383,69
V07AC06 932DSkoncentrat eritrocita bez sloja leukocita i trombocita NV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza (280 ml)365,42383,69365,42383,69
V07AC06 933DSkoncentrat eritrocita bez sloja leukocita i trombocita, u hranjivoj otopiniNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza (280 ml)365,42383,69365,42383,69
V07AC06 934DS+ koncentrat eritrocita bez sloja leukocita i trombocita – ozračenNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza456,73479,57456,73479,57
V07AC06 935DS+koncentrat eritrocita za autolognu transfuzijuNV701PImunološki zavod d.d.Hrvatski zavod za transf. med.doza559,23587,19559,23587,19
V07AC07 916DSkoncentrat eritrocita sa smanjenim brojem leukocitaNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza (265 ml)574,42603,14574,42603,14
V07AC07 934DSkoncentrat eritrocita sa smanjenim brojem leukocita, u hranjivoj otopiniNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza (265 ml)574,42603,14574,42603,14
V07AC07 935DSkoncentrat eritocita sa smanjenim brojem leukocita, u hranjivoj otopini
– ozračenNV701
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza665,73699,02665,73699,02
V07AC07 936DS+ koncentrat eritrocita sa smanjenim brojem leukocita – ozračenNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza665,73699,02665,73699,02
V07AC08 917DSkoncentrat opranih eritrocita NV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza (280 ml)319,20335,16319,20335,16
V07AC09 918DSkoncentrat opranih eritrocita sa smanjenim brojem leukocitaNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza (250 ml)545,00572,25545,00572,25
V07AC09 919DS+ koncentrat opranih eritrocita sa smanjenim brojem leukocita – ozračenNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza636,31668,13636,31668,13
V07AC10 919DSkoncentrat eritrocita u plazmiNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza (550 ml)434,50456,23434,50456,23
V07AC10 920DS+ koncentrat eritrocita u plazmi sa smanjenim brijem leukocita – ozračenNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza948,19995,60948,19995,60
V07AC10 921DS+ koncentrat eritrocita u plazmi sa smanjenim brojem leukocitaNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza856,88899,72856,88899,72
V07AC11 920DSkoncentrat trombocita dobiven trombaferezomNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza339,37356,34339,37356,34
V07AC12 922DSkoncentrat trombocita dobiven tromboferezom, sa smanjenim brojem leukocitaNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza485,78510,07485,78510,07
V07AC12 923DS+ koncentrat trombocita dobiven trombaferezom sa smanjenim brojem leukocita – inaktivacija patogena riboflavinomNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza611,61642,19611,61642,19
V07AC12 924DS+ koncentrat trombocita dobiven trombaferezom sa smanjenim brojem leukocita u smanjenom volumenu plazme – inaktivacija patogena riboflavinomNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza619,49650,46619,49650,46
V07AC12 925DS+ koncentrat opranih trombocita dobiven trombaferezom sa smanjenim brojem leukocita – inaktivacija patogena riboflavinomNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza654,57687,30654,57687,30
V07AC12 926DS+ koncentrat trombocita dobiven trombaferezom sa smanjenim brojem leukocita – ozračenNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza501,00526,05501,00526,05
V07AC12 927DS+ koncentrat trombocita dobiven trombaferezom sa smanjenim brojem leukocita u smanjenom volumenu plazme – ozračenNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza508,88534,32508,88534,32
V07AC12 928DS+ koncentrat opranih trombocita dobiven trombaferezom sa smanjenim brojem leukocita – ozračenNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza543,96571,16543,96571,16
V07AC12 929DS+ koncentrat trombocita dobiven trombaferezom sa smanjenim brojem leukocita u smanjenom volumenu plazmeNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza493,66518,34493,66518,34
V07AC12 930DS+ koncentrat opranih trombocita sa smanjenim brojem leukocita – trombaferezaNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza528,75555,19528,75555,19
V07AC12 931DSkoncentrat trombocita dobiven tromboferezom u hranjivoj otopini sa smanjenim brojem leukocitaNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza485,78510,07485,78510,07
V07AC12 932DS+ koncentrat trombocita dobiven trombaferezom u hranjivoj otopini sa smanjenim brojem leukocita – ozračenNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza501,00526,05501,00526,05
V07AC12 934DS+ koncentrat trombocita dobiven trombaferezom u hranjivoj otopini sa smanjenim brojem leukocita – inaktivacija patogena riboflavinomNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza611,61642,19611,61642,19
V07AC12 935DS+ koncentrat trombocita dobiven trombaferezom u hranjivoj otopini sa smanjenim brojem leukocita u smanjenom volumenu – ozračenNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza508,88534,32508,88534,32
V07AC12 936DS+ koncentrat trombocita dobiven trombaferezom u hranjivoj otopini sa smanjenim brojem leukocita u smanjenom volumenuNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza493,66518,34493,66518,34
V07AC13 923DSkoncentrat trombocitaNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza223,43234,60223,43234,60
V07AC13 935DSkoncentrat trombocita – više dozaNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza253,28265,94253,28265,94
V07AC13 936DSkoncentrat trombocita iz sloja leukocita i trombocitaNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza223,43234,60223,43234,60
V07AC13 937DSkoncentrat trombocita iz sloja leukocita i trombocita – više dozaNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza253,28265,94253,28265,94
V07AC13 938DS+ koncentrat trombocita iz sloja leukocita i trombocita sa smanjenim brojem leukocita pool više doza u smanjenom volumenu plazme – inaktivacija patogena riboflavinomNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza516,34542,16516,34542,16
V07AC13 939DS+koncentrat trombocita iz sloja leukocita i trombocita sa smanjenim brojem leukocita pool više doza u smanjenom volumenu plazme
– ozračenNV701
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza350,43367,95350,43367,95
V07AC13 940DS+ koncentrat trombocita u smanjenom volumenu plazme – 1 dozaNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza270,73284,27270,73284,27
V07AC13 941DS+ koncentrat trombocita u smanjenom volumenu plazme – više dozaNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza270,75284,29270,75284,29
V07AC13 942DS+ koncentrat trombocita sa smanjenim brojem leukocita u smanjenom volumenu plazme – više davateljaNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza327,60343,98327,60343,98
V07AC13 943DS+koncentrat trombocita iz sloja leukocita i trombocita u hranjivoj otopini sa smanjenim brojem leukocita pool više doza u smanjenom volumenu – ozračenNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza350,43367,95350,43367,95
V07AC13 944DS+ koncentrat trombocita iz sloja leukocita i trombocita u hranjivoj otopini sa smanjenim brojem leukocita, pool više doza u smanjenom volumenuNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza327,60343,98327,60343,98
V07AC14 925DSkoncentrat trombocita sa smanjenim brojem leukocita više davateljaNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza315,77331,56315,77331,56
V07AC14 938DSkoncentrat trombocita sa smanjenim brojem leukocitaNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza565,37593,64565,37593,64
V07AC14 940DS+ koncentrat trombocita iz sloja leukocita i trombocita sa smanjenim brojem leukocita pool više doza – inaktivacija patogenaNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza504,51529,74504,51529,74
V07AC14 941DS+ koncentrat opranih trombocita iz sloja leukocita i trombocita sa smanjenim brojem leukocita pool više doza – inaktivacija patogena riboflavinomNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza568,96597,41568,96597,41
V07AC14 942DS+ koncentrat trombocita iz sloja leukocita i trombocita sa smanjenim brojem leukocita pool više davatelja – ozračenNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza407,08427,43407,08427,43
V07AC14 943DS+ koncentrat opranih trombocita iz sloja leukocita i trombocita sa smanjenim brojem leukocita pool više doza – ozračenNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza444,67466,90444,67466,90
V07AC14 944DS+ koncentrat opranih trombocita sa smanjenim brojem leukocita – više dozaNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza380,22399,23380,22399,23
V07AC14 945DSkoncentrat trombocita iz sloja leukocita i trombocita u hranjivoj otopini sa smanjenim brojem leukocita, pool više dozaNV7011PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza315,77331,56315,77331,56
V07AC14 946DS+ koncentrat trombocita iz sloja leukocita i trombocita u hranjivoj otopini sa smanjenim brojem leukocita pool više doza – inaktivacija patogena riboflavinomNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza504,51529,74504,51529,74
V07AC14 947DS+ koncentrat trombocita iz sloja leukocita i trombocita u hranjivoj otopini sa smanjenim brojem leukocita pool više davatelja – ozračenNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza407,08427,43407,08427,43
V07AC15 926DSkoncentrat leukocita dobiven leukoforezomNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza339,37356,34339,37356,34
V07AC16 927DSkoncentrat leukocitaNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza223,43234,60223,43234,60
V07AC16 939DSkoncentrat leukocitia-više dozaNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza253,28265,94253,28265,94
V07AC16 940DSkoncentrat trombocita i leukocitaNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza223,43234,60223,43234,60
V07AC16 941DSkoncentrat trombocita i leukocita-više dozaNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza253,28265,94253,28265,94
V07AC16 942DS+ koncentrat leukocita i trombocita pool više doza – ozračenNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza344,59361,82344,59361,82
V07AC16 943DS+ koncentrat leukocita i trombocita – ozračenNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza314,74330,48314,74330,48
V07AC17 928DSkrioprecipitat univerzalni-deset dozaNV701PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.doza (200 ml)2.515,242.641,002.515,242.641,00


Legenda indikacija:
NV701: Prema preporukama za primjenu krvi i krvnih pripravaka u kliničkoj medicini.«

– brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena za DDDCijena za DDD (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijekaCijena jed. oblikaCijena jed. oblika
(s PDV-om)
Cijena orig.
pakiranja
Cijena orig. pakiranja
(s PDV-om)
R/RS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
A10BH01 171sitagliptin0,1 g14,6015,33OMedochemie Ltd.Mediochemie Ltd.Jimandintbl. film obl. 28x25 mg3.653,83102.23107,34R
A10BH01 172sitagliptin0,1 g7,307,67OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Jimandintbl. film obl. 28x50 mg3.653,83102.23107,34R
A10BH01 173sitagliptin0,1 g4,514,73OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Jimandintbl. film obl. 28x100 mg4,514,73126,22132,53R

«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/17-01/223
Urbroj: 338-01-01-17-01
Zagreb, 16. studenoga 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.