Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada i o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama

NN 118/2017 (30.11.2017.), Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada i o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama

Vlada Republike Hrvatske

2722

Na temelju članka 8. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), članka 3. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01 i 39/09) i članka 2. Zakona o osnovici plaće u javnim službama (»Narodne novine«, br. 39/09 i 124/09), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. studenoga 2017. godine donijela

ODLUKU

O ISPLATI MATERIJALNIH PRAVA I DRUGIH NAKNADA I O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA

I.

Materijalna prava i druge naknade, ugovorene Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj 24/17) isplatit će se za mjesec studeni 2017. godine, u visini i na način na koji su ugovorene.

II.

Osnovica za obračun plaće u javnim službama utvrđuje se u visini od 5.421,54 kuna bruto i primjenjuje se od 1. studenoga 2017. godine, počevši s plaćom za mjesec studeni 2017. godine, koja se isplaćuje u mjesecu prosincu 2017. godine.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. prosinca 2017. godine.

Klasa: 022-03/17-04/431

Urbroj: 50301-25/14-17-2

Zagreb, 30. studenoga 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.