Rješenje o razrješenju dijela članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

NN 119/2017 (1.12.2017.), Rješenje o razrješenju dijela članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2745

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 27. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (»Narodne novine«, broj 56/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. studenoga 2017. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNE INFRASTRUKTURE
PROSTORNIH PODATAKA

Razrješuju se dužnosti članovi Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka:

– BERNARD GRŠIĆ, na koju je imenovan kao predstavnik Ministarstva uprave

– doc. dr. sc. NENAD LEDER, na koju je imenovan kao predstavnik Hrvatskog hidrografskog instituta

– ROBERT PAJ, na koju je imenovan kao predstavnik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Klasa: 080-02/17-02/299
Urbroj: 50301-15/07-17-02
Zagreb, 23. studenoga 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.