Rješenje o imenovanju dijela članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

NN 119/2017 (1.12.2017.), Rješenje o imenovanju dijela članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2746

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 27. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (»Narodne novine«, broj 56/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. studenoga 2017. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNE INFRASTRUKTURE
PROSTORNIH PODATAKA

Za članove Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, imenuju se:

– DARKO NEKIĆ, predstavnik Ministarstva uprave

– VINKA KOLIĆ, predstavnica Hrvatskog hidrografskog instituta

– SINIŠA RAMIĆ, predstavnik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Klasa: 080-02/17-01/497
Urbroj: 50301-15/07-17-02
Zagreb, 23. studenoga 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.