Pravilnik o izmjenama Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini

NN 121/2017 (6.12.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2768

Na temelju članka 92. stavak 2. Zakona o cestama (»Narodne novine« br. 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013 i 92/2014), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE U 2017. GODINI

Članak 1.

U Pravilniku o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini (»Narodne novine« br. 28/2017 i 52/2017) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom se županijskim upravama za ceste raspoređuju sredstva za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta iz sredstava koja će Hrvatske ceste d.o.o. ostvariti u 2017. godini temeljem članka 91. Zakona o cestama.

Ukupna izdvajanja Hrvatskih cesta d.o.o. iz stavka 1. ovoga članka iznose 78.000.000,00 kuna.«

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Sredstva u iznosu od 55.000.000,00 kuna rasporedit će se temeljem Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra županijskim upravama za ceste u 2017. godini u roku od 30 dana od dana donošenja ovog Pravilnika.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-04/07

Urbroj: 530-05-3-2-2-17-8

Zagreb, 29. studenoga 2017.

Ministar
Oleg Butković, v. r.