Uredba o visini minimalne plaće

NN 122/2017 (8.12.2017.), Uredba o visini minimalne plaće

Vlada Republike Hrvatske

2781

Na temelju članka 7. Zakona o minimalnoj plaći (»Narodne novine«, broj 39/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. prosinca 2017. godine donijela

UREDBU

O VISINI MINIMALNE PLAĆE

Članak 1.

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 3.439,80 kuna.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Klasa: 022-03/17-03/83

Urbroj: 50301-25/06-17-1

Zagreb, 7. prosinca 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.