Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju naplate cestarine za uporabu tunela Sveti Ilija

NN 125/2017 (15.12.2017.), Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju naplate cestarine za uporabu tunela Sveti Ilija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2821

Na temelju članka 9. Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. prosinca 2017. godine donijela

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O UVOĐENJU NAPLATE CESTARINE ZA UPORABU TUNELA SVETI ILIJA

I.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvođenju naplate cestarine za uporabu tunela Sveti Ilija (»Narodne novine«, broj 42/13).

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Klasa: 022-03/17-04/433

Urbroj: 50301-27/20-17-2

Zagreb, 13. prosinca 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.