Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2018. godinu

NN 125/2017 (15.12.2017.), Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2018. godinu

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

2844

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o poticanju zapošljavanja (»Narodne novine« broj 57/12, 120/12 i 16/17), ministar rada i mirovinskoga sustava, uz suglasnost ministra financija, donosi

ODLUKU

O NAJNIŽEM DNEVNOM IZNOSU PLAĆE SEZONSKOG RADNIKA U POLJOPRIVREDI ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2018. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 83,19 kuna.

Članak 2.

Na iznos plaće odnosno iz iznosa plaće iz članka 1. ove Odluke, ne obračunavaju se i ne uplaćuju doprinosi za obvezna osiguranja po stopama prema posebnom propisu, jer su ista uplaćena unaprijed kupnjom vrijednosnog kupona.

Članak 3.

Ova Odluka će se objaviti u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Klasa: 011-02/17-01/27

Urbroj: 524-04-04-01/1-17-3

Zagreb, 8. prosinca 2017.

Ministar
mr. sc. Marko Pavić, v. r.