Odluka o imenovanju dijela članova Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije

NN 127/2017 (20.12.2017.), Odluka o imenovanju dijela članova Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije

HRVATSKI SABOR

2881

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (»Narodne novine« br. 137/10., 76/12., 78/16., 46/17. i 73/17.), Hrvatski sabor na sjednici 15. prosinca 2017. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE

I.

Za članove Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije imenuju se:

– mr. sc. Mladen Čutura

– dr. sc. Maja Martinović

– Morana Paliković Gruden.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/17-07/32

Zagreb, 15. prosinca 2017.

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.