Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu

NN 127/2017 (20.12.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2884

Na temelju članka 3. stavka 4. i članka 11. stavka 1. podstavka 4. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim uz tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/2013 i 14/2014) i članka 42. stavka 3. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/2003, 25/2009, 55/2011, 82/2013 i 14/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O REGISTRU VINOGRADA, OBVEZNIM IZJAVAMA, PRATEĆIM DOKUMENTIMA, PODRUMSKOJ EVIDENCIJI I PROIZVODNOM POTENCIJALU

Članak 1.

U Pravilniku o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (»Narodne novine«, br. 48/2014, 83/2014, 147/2014 i 110/2016) članci 20a. do 20d. brišu se.

Članak 2.

Prilog V. briše se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/11-01/47
Urbroj: 525-07/0034-17-66
Zagreb, 13. prosinca 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.