Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine

NN 127/2017 (20.12.2017.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2887

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15) i članka 19. stavka 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 26/17), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. prosinca 2017. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2018. GODINE

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-30/17-28/06

Urbroj: 371-01-17-1

Zagreb, 15. prosinca 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2018. GODINE

Energetski subjekt: BROD-PLIN d.o.o.

Tome Skalice 4, 35000 Slavonski Brod

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,02510,00970,2157kn/kWh
TM20,02510,2157kn/kWh
TM30,02260,2132kn/kWh
TM40,02010,2107kn/kWh
TM50,01880,2094kn/kWh
TM60,01760,2082kn/kWh
TM70,01630,2069kn/kWh
TM80,01510,2057kn/kWh
TM90,01380,2044kn/kWh
TM100,01380,2044kn/kWh
TM110,01260,2032kn/kWh
TM120,01000,2006kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn

Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: DARKOM d.o.o.

Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,03160,00970,2222kn/kWh
TM20,02750,2181kn/kWh
TM30,02480,2154kn/kWh
TM40,02340,2140kn/kWh
TM50,02200,2126kn/kWh
TM60,02060,2112kn/kWh
TM70,01930,2099kn/kWh
TM80,01790,2085kn/kWh
TM90,01510,2057kn/kWh
TM100,01240,2030kn/kWh
TM110,00960,2002kn/kWh
TM120,00690,1975kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: DUKOM PLIN d.o.o.

Slavka Kolara 4, 10370 Dugo Selo

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,03510,00970,2257kn/kWh
TM20,03510,2257kn/kWh
TM30,02810,2187kn/kWh
TM40,02630,2169kn/kWh
TM50,02460,2152kn/kWh
TM60,02280,2134kn/kWh
TM70,02110,2117kn/kWh
TM80,01930,2099kn/kWh
TM90,01400,2046kn/kWh
TM100,01050,2011kn/kWh
TM110,00700,1976kn/kWh
TM120,00350,1941kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn

Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ENERGO d.o.o.

Dolac 14, 51000 Rijeka

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,09940,00970,2900kn/kWh
TM20,09040,2810kn/kWh
TM30,09040,2810kn/kWh
TM40,08590,2765kn/kWh
TM50,08140,2720kn/kWh
TM60,07680,2674kn/kWh
TM70,07230,2629kn/kWh
TM80,06780,2584kn/kWh
TM90,06330,2539kn/kWh
TM100,05420,2448kn/kWh
TM110,04520,2358kn/kWh
TM120,03620,2268kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn

Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ENERGO METAN d.o.o.

Ulica Vlade Gotovca 2, 10430 Samobor

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,06060,00970,2512kn/kWh
TM20,04660,2372kn/kWh
TM30,04660,2372kn/kWh
TM40,04430,2349kn/kWh
TM50,04190,2325kn/kWh
TM60,03960,2302kn/kWh
TM70,03730,2279kn/kWh
TM80,03500,2256kn/kWh
TM90,03260,2232kn/kWh
TM100,02800,2186kn/kWh
TM110,02330,2139kn/kWh
TM120,01860,2092kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: EVN CROATIA PLIN d.o.o.

Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,09580,00970,2864kn/kWh
TM20,09580,2864kn/kWh
TM30,09580,2864kn/kWh
TM40,09100,2816kn/kWh
TM50,08620,2768kn/kWh
TM60,08140,2720kn/kWh
TM70,07660,2672kn/kWh
TM80,07190,2625kn/kWh
TM90,06710,2577kn/kWh
TM100,05750,2481kn/kWh
TM110,04790,2385kn/kWh
TM120,03830,2289kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn

Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o.

Frana Galovića 7 B/II, 49000 Krapina

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,05610,00970,2467kn/kWh
TM20,05610,2467kn/kWh
TM30,05610,2467kn/kWh
TM40,05330,2439kn/kWh
TM50,05050,2411kn/kWh
TM60,04770,2383kn/kWh
TM70,04490,2355kn/kWh
TM80,04210,2327kn/kWh
TM90,03930,2299kn/kWh
TM100,03370,2243kn/kWh
TM110,02810,2187kn/kWh
TM120,02240,2130kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn

Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.

(za područje gradova Zagreb, Velika Gorica i Zaprešić te općina Brdovec, Marija Gorica, Dubravica i Pušća)

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,04880,00970,2394kn/kWh
TM20,03750,2281kn/kWh
TM30,03190,2225kn/kWh
TM40,03000,2206kn/kWh
TM50,02810,2187kn/kWh
TM60,02630,2169kn/kWh
TM70,02440,2150kn/kWh
TM80,02250,2131kn/kWh
TM90,01690,2075kn/kWh
TM100,01310,2037kn/kWh
TM110,00940,2000kn/kWh
TM120,00560,1962kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.

(za područje grada Bjelovara i općina Veliki Grđevac, Velika Pisanica, Nova Rača, Severin, Kapela, Rovišće, Ivanska, Štefanje i Berek)

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,05240,00970,2430kn/kWh
TM20,04370,2343kn/kWh
TM30,04150,2321kn/kWh
TM40,03930,2299kn/kWh
TM50,03710,2277kn/kWh
TM60,03500,2256kn/kWh
TM70,03500,2256kn/kWh
TM80,03280,2234kn/kWh
TM90,03060,2212kn/kWh
TM100,02620,2168kn/kWh
TM110,02190,2125kn/kWh
TM120,01750,2081kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn

Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: HEP-PLIN d.o.o.

Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,03630,00970,2269kn/kWh
TM20,03630,2269kn/kWh
TM30,03630,2269kn/kWh
TM40,03270,2233kn/kWh
TM50,03270,2233kn/kWh
TM60,03090,2215kn/kWh
TM70,02900,2196kn/kWh
TM80,02720,2178kn/kWh
TM90,02540,2160kn/kWh
TM100,02180,2124kn/kWh
TM110,01820,2088kn/kWh
TM120,01450,2051kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn

Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: HUMPLIN d.o.o.

Lastine 1, 49231 Hum na Sutli

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,06880,00970,2594kn/kWh
TM20,05290,2435kn/kWh
TM30,05290,2435kn/kWh
TM40,05030,2409kn/kWh
TM50,04760,2382kn/kWh
TM60,04500,2356kn/kWh
TM70,04230,2329kn/kWh
TM80,03970,2303kn/kWh
TM90,03700,2276kn/kWh
TM100,03170,2223kn/kWh
TM110,02650,2171kn/kWh
TM120,02120,2118kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: IVAPLIN d.o.o.

Moslavačka 13, 10310 Ivanić Grad

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,04130,00970,2319kn/kWh
TM20,04130,2319kn/kWh
TM30,03300,2236kn/kWh
TM40,03100,2216kn/kWh
TM50,02890,2195kn/kWh
TM60,02680,2174kn/kWh
TM70,02560,2162kn/kWh
TM80,02440,2150kn/kWh
TM90,02310,2137kn/kWh
TM100,02190,2125kn/kWh
TM110,02070,2113kn/kWh
TM120,01650,2071kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn

Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: IVKOM-PLIN d.o.o.

Vladimira Nazora 96/b, 42240 Ivanec

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,03860,00970,2292kn/kWh
TM20,03510,2257kn/kWh
TM30,03440,2250kn/kWh
TM40,03330,2239kn/kWh
TM50,03160,2222kn/kWh
TM60,02980,2204kn/kWh
TM70,02810,2187kn/kWh
TM80,02630,2169kn/kWh
TM90,02460,2152kn/kWh
TM100,02110,2117kn/kWh
TM110,01760,2082kn/kWh
TM120,01400,2046kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn

Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: KOMUNALAC d.o.o.

Mate Lovraka 30, 43280 Garešnica

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,03520,00970,2258kn/kWh
TM20,03060,2212kn/kWh
TM30,02750,2181kn/kWh
TM40,02600,2166kn/kWh
TM50,02450,2151kn/kWh
TM60,02300,2136kn/kWh
TM70,02140,2120kn/kWh
TM80,02140,2120kn/kWh
TM90,01990,2105kn/kWh
TM100,01680,2074kn/kWh
TM110,01380,2044kn/kWh
TM120,00770,1983kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: KOPRIVNICA OPSKRBA – opskrba plinom d.o.o.

Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,03810,00970,2287kn/kWh
TM20,03810,2287kn/kWh
TM30,03810,2287kn/kWh
TM40,03620,2268kn/kWh
TM50,03430,2249kn/kWh
TM60,03240,2230kn/kWh
TM70,03050,2211kn/kWh
TM80,02860,2192kn/kWh
TM90,02670,2173kn/kWh
TM100,02290,2135kn/kWh
TM110,01910,2097kn/kWh
TM120,01520,2058kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn

Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: KOMUNALAC d.o.o.

Ulica križnog puta 18, 34550 Pakrac

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,04260,00970,2332kn/kWh
TM20,03280,2234kn/kWh
TM30,03280,2234kn/kWh
TM40,03120,2218kn/kWh
TM50,02950,2201kn/kWh
TM60,02790,2185kn/kWh
TM70,02620,2168kn/kWh
TM80,02460,2152kn/kWh
TM90,02300,2136kn/kWh
TM100,01970,2103kn/kWh
TM110,01640,2070kn/kWh
TM120,01310,2037kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn

Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: KOMUNALIJE d.o.o.

Svetog Andrije 14, 43240 Čazma

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,03000,00970,2206kn/kWh
TM20,03000,2206kn/kWh
TM30,02400,2146kn/kWh
TM40,02400,2146kn/kWh
TM50,02400,2146kn/kWh
TM60,02400,2146kn/kWh
TM70,02100,2116kn/kWh
TM80,01950,2101kn/kWh
TM90,01650,2071kn/kWh
TM100,01350,2041kn/kWh
TM110,01050,2011kn/kWh
TM120,00750,1981kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: KOMUNALIJE-PLIN d.o.o.

Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,05090,00970,2415kn/kWh
TM20,04240,2330kn/kWh
TM30,03820,2288kn/kWh
TM40,03600,2266kn/kWh
TM50,03600,2266kn/kWh
TM60,03600,2266kn/kWh
TM70,02540,2160kn/kWh
TM80,02330,2139kn/kWh
TM90,01700,2076kn/kWh
TM100,01270,2033kn/kWh
TM110,00850,1991kn/kWh
TM120,00420,1948kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn

Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o.

Vinogradska 41, 33405 Pitomača

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,05800,00970,2486kn/kWh
TM20,05270,2433kn/kWh
TM30,05270,2433kn/kWh
TM40,05010,2407kn/kWh
TM50,04740,2380kn/kWh
TM60,04480,2354kn/kWh
TM70,04220,2328kn/kWh
TM80,03950,2301kn/kWh
TM90,03690,2275kn/kWh
TM100,03160,2222kn/kWh
TM110,02640,2170kn/kWh
TM120,02110,2117kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn

Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.

Obrtnička 4, 40000 Čakovec

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,06500,00970,2556kn/kWh
TM20,06500,2556kn/kWh
TM30,05200,2426kn/kWh
TM40,04880,2394kn/kWh
TM50,04550,2361kn/kWh
TM60,04230,2329kn/kWh
TM70,03900,2296kn/kWh
TM80,03580,2264kn/kWh
TM90,02600,2166kn/kWh
TM100,01950,2101kn/kWh
TM110,01300,2036kn/kWh
TM120,00650,1971kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: MONTCOGIM PLINARA d.o.o.

Trg Ante Starčevića 3A, 10431 Sveta Nedelja

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,06430,00970,2549kn/kWh
TM20,05140,2420kn/kWh
TM30,04880,2394kn/kWh
TM40,04630,2369kn/kWh
TM50,04370,2343kn/kWh
TM60,04110,2317kn/kWh
TM70,03860,2292kn/kWh
TM80,03600,2266kn/kWh
TM90,03340,2240kn/kWh
TM100,02830,2189kn/kWh
TM110,02310,2137kn/kWh
TM120,01800,2086kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn

Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: MOSLAVINA PLIN d.o.o.

Trg kralja Tomislava 6, 44320 Kutina

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,03670,00970,2273kn/kWh
TM20,03670,2273kn/kWh
TM30,02940,2200kn/kWh
TM40,02750,2181kn/kWh
TM50,02570,2163kn/kWh
TM60,02390,2145kn/kWh
TM70,02200,2126kn/kWh
TM80,02020,2108kn/kWh
TM90,01470,2053kn/kWh
TM100,01100,2016kn/kWh
TM110,00730,1979kn/kWh
TM120,00370,1943kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn

Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PAPUK d.o.o.

Vladimira Nazora 14, 33515 Orahovica

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,04900,00970,2396kn/kWh
TM20,03770,2283kn/kWh
TM30,03770,2283kn/kWh
TM40,03580,2264kn/kWh
TM50,03390,2245kn/kWh
TM60,03200,2226kn/kWh
TM70,03020,2208kn/kWh
TM80,02830,2189kn/kWh
TM90,02640,2170kn/kWh
TM100,02260,2132kn/kWh
TM110,01890,2095kn/kWh
TM120,01510,2057kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PLINARA d.o.o.

Industrijska 17, 52100 Pula

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,10580,00970,2964kn/kWh
TM20,09620,2868kn/kWh
TM30,09620,2868kn/kWh
TM40,09140,2820kn/kWh
TM50,08660,2772kn/kWh
TM60,08180,2724kn/kWh
TM70,07700,2676kn/kWh
TM80,07220,2628kn/kWh
TM90,06730,2579kn/kWh
TM100,05770,2483kn/kWh
TM110,04810,2387kn/kWh
TM120,03850,2291kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn

Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o.

Ohridska 17, 32100 Vinkovci

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,06230,00970,2529kn/kWh
TM20,04790,2385kn/kWh
TM30,04790,2385kn/kWh
TM40,04550,2361kn/kWh
TM50,04310,2337kn/kWh
TM60,04070,2313kn/kWh
TM70,03830,2289kn/kWh
TM80,03590,2265kn/kWh
TM90,02400,2146kn/kWh
TM100,01440,2050kn/kWh
TM110,01200,2026kn/kWh
TM120,00960,2002kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn

Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PLIN KONJŠČINA d.o.o.

Jertovec 150, 49282 Konjščina

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,09000,00970,2806kn/kWh
TM20,06920,2598kn/kWh
TM30,06570,2563kn/kWh
TM40,06230,2529kn/kWh
TM50,05880,2494kn/kWh
TM60,05190,2425kn/kWh
TM70,04150,2321kn/kWh
TM80,04150,2321kn/kWh
TM90,03810,2287kn/kWh
TM100,03110,2217kn/kWh
TM110,02420,2148kn/kWh
TM120,01730,2079kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PLIN-PROJEKT d.o.o.

Alojzija Stepinca 36, 35400 Nova Gradiška

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,07120,00970,2618kn/kWh
TM20,07120,2618kn/kWh
TM30,06760,2582kn/kWh
TM40,06410,2547kn/kWh
TM50,06410,2547kn/kWh
TM60,06050,2511kn/kWh
TM70,05700,2476kn/kWh
TM80,05340,2440kn/kWh
TM90,04980,2404kn/kWh
TM100,04270,2333kn/kWh
TM110,03560,2262kn/kWh
TM120,02850,2191kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn

Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PLIN VRBOVEC d.o.o.

Kolodvorska 29, 10340 Vrbovec

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,03940,00970,2300kn/kWh
TM20,03150,2221kn/kWh
TM30,03150,2221kn/kWh
TM40,02990,2205kn/kWh
TM50,02840,2190kn/kWh
TM60,02680,2174kn/kWh
TM70,02520,2158kn/kWh
TM80,02360,2142kn/kWh
TM90,02210,2127kn/kWh
TM100,01890,2095kn/kWh
TM110,01580,2064kn/kWh
TM120,01260,2032kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn

Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PLIN VTC d.o.o.

Trg bana Josipa Jelačića 21/II, 33000 Virovitica

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,05110,00970,2417kn/kWh
TM20,03930,2299kn/kWh
TM30,03930,2299kn/kWh
TM40,03730,2279kn/kWh
TM50,03540,2260kn/kWh
TM60,03340,2240kn/kWh
TM70,03140,2220kn/kWh
TM80,02950,2201kn/kWh
TM90,02750,2181kn/kWh
TM100,02360,2142kn/kWh
TM110,01970,2103kn/kWh
TM120,01570,2063kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PRVO PLINARSKO DRUŠTVO – OPSKRBA KUĆANSTAVA d.o.o.

Kardinala A. Stepinca 27, 32000 Vukovar

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,07290,00970,2635kn/kWh
TM20,07290,2635kn/kWh
TM30,07140,2620kn/kWh
TM40,06780,2584kn/kWh
TM50,06340,2540kn/kWh
TM60,06050,2511kn/kWh
TM70,05690,2475kn/kWh
TM80,05320,2438kn/kWh
TM90,04880,2394kn/kWh
TM100,04230,2329kn/kWh
TM110,03500,2256kn/kWh
TM120,02770,2183kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn

Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: RADNIK d.d.

Ulica kralja Tomislava 45, 48260 Križevci

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,06640,00970,2570kn/kWh
TM20,05770,2483kn/kWh
TM30,04900,2396kn/kWh
TM40,04900,2396kn/kWh
TM50,04790,2385kn/kWh
TM60,04900,2396kn/kWh
TM70,04040,2310kn/kWh
TM80,03750,2281kn/kWh
TM90,03170,2223kn/kWh
TM100,02600,2166kn/kWh
TM110,02020,2108kn/kWh
TM120,01440,2050kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn

Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: TERMOPLIN d.d.

Vjekoslava Špinčića 78, 42000 Varaždin

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,04130,00970,2319kn/kWh
TM20,04130,2319kn/kWh
TM30,03300,2236kn/kWh
TM40,03100,2216kn/kWh
TM50,02890,2195kn/kWh
TM60,02680,2174kn/kWh
TM70,02480,2154kn/kWh
TM80,02270,2133kn/kWh
TM90,01650,2071kn/kWh
TM100,01240,2030kn/kWh
TM110,00830,1989kn/kWh
TM120,00410,1947kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ZAGORSKI METALAC d.o.o.

Celine 2, 49210 Zabok

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,04910,00970,2397kn/kWh
TM20,04910,2397kn/kWh
TM30,04910,2397kn/kWh
TM40,04660,2372kn/kWh
TM50,04420,2348kn/kWh
TM60,04170,2323kn/kWh
TM70,03930,2299kn/kWh
TM80,03680,2274kn/kWh
TM90,03440,2250kn/kWh
TM100,02950,2201kn/kWh
TM110,02460,2152kn/kWh
TM120,01960,2102kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn

Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ZELENJAK PLIN d.o.o.

Trg Antuna Mihanovića 1, 49290 Klanjec

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,05580,00970,2464kn/kWh
TM20,05580,2464kn/kWh
TM30,04460,2352kn/kWh
TM40,04190,2325kn/kWh
TM50,03910,2297kn/kWh
TM60,03630,2269kn/kWh
TM70,03350,2241kn/kWh
TM80,03070,2213kn/kWh
TM90,02230,2129kn/kWh
TM100,01670,2073kn/kWh
TM110,01120,2018kn/kWh
TM120,00560,1962kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn

Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o.

Katarine Krizmanić 1, 10380 Sveti Ivan Zelina

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,03830,00970,2289kn/kWh
TM20,03830,2289kn/kWh
TM30,03060,2212kn/kWh
TM40,02870,2193kn/kWh
TM50,02680,2174kn/kWh
TM60,02490,2155kn/kWh
TM70,02300,2136kn/kWh
TM80,02110,2117kn/kWh
TM90,01530,2059kn/kWh
TM100,01150,2021kn/kWh
TM110,00770,1983kn/kWh
TM120,00380,1944kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.