Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina

NN 127/2017 (20.12.2017.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2888

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. prosinca 2017. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA

I.

Tarifne stavke prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (»Narodne novine«, broj 85/13, 158/13 i 118/15), za energetski subjekt PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb, za godine drugog regulacijskog razdoblja od 1. siječnja 2018. – 31. prosinca 2021., iznose kako slijedi:

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeNaziv tarifne stavkeTarifne stavke – prema reviziji HERA-e
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
T+1 2018.T+2 2019.T+3 2020.T+4 2021.
Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaze u transportni sustavTU,INTarifna stavka za ulaz na interkonekciji2,68602,60442,45812,3211kn/kWh/dan
TU,PRTarifna stavka za ulaz iz proizvodnje2,41742,34402,21232,0890kn/kWh/dan
TU,SKTarifna stavka za ulaz iz sustava skladišta plina0,26860,26040,24580,2321kn/kWh/dan
TU,UPPTarifna stavka za ulaz iz terminala za UPPkn/kWh/dan
Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaze iz transportnog sustavaTI,INTarifna stavka za izlaz na interkonekciji6,85466,42955,44015,4668kn/kWh/dan
TI,HRTarifna stavka za izlaz u Hrvatskoj1,02820,96440,81600,8200kn/kWh/dan
TI,ZZTarifna stavka za izlaz u zasebnoj zoni

– -
kn/kWh/dan
Tarifna stavka za količinu plina na izlazima iz transportnog sustavaTKTarifna stavka za
količinu plina
0,00180,00180,00180,0017kn/kWh

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb (»Narodne novine«, broj 26/17).

III.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-03/17-28/05

Urbroj: 371-01-17-2

Zagreb, 15. prosinca 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.