Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

NN 127/2017 (20.12.2017.), Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2889

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 49. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (»Narodne novine«, broj 110/17), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. prosinca 2017. donijela

ODLUKU

O INDIKATIVNIM IZNOSIMA TARIFNIH STAVKI ZA PRIHVAT I OTPREMU
UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA

I.

Ovom Odlukom određuju se indikativni iznosi tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina za energetski subjekt LNG Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, za razdoblje 2020. – 2039., sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-03/17-28/09

Urbroj: 371-01-17-2

Zagreb, 15. prosinca 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

INDIKATIVNI IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA
ZA ENERGETSKI SUBJEKT LNG HRVATSKA d.o.o., RADNIČKA CESTA 80, ZAGREB

Scenarij prihvata i otpreme UPP-aJedinica (@NCV)2020.2021.2022.2023.2024.2025.2026.2027.2028.2029.
S1 OSEUR/MWh2,302,282,262,292,322,352,382,422,552,69
S1 300EUR/MWh1,581,561,551,531,521,511,501,481,471,46
S2 400EUR/MWh1,581,181,171,161,151,141,131,121,111,10
S3 600EUR/MWh1,581,181,171,020,900,790,690,750,750,74
Scenarij prihvata i otpreme UPP-aJedinica (@NCV)2030.2031.2032.2033.2034.2035.2036.2037.2038.2039.
S1 OSEUR/MWh2,832,983,223,193,163,133,113,083,063,03
S1 300EUR/MWh1,451,431,421,411,401,391,381,361,351,34
S2 400EUR/MWh1,091,081,071,061,061,051,041,031,021,01
S3 600EUR/MWh0,740,730,720,720,710,710,700,700,690,69