Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika

NN 129/2017 (22.12.2017.), Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2949

Na temelju članka 80. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14 – vjerodostojno tumačenje, 33/15 i 121/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O PLAĆAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Članak 1.

U Uredbi o plaćama policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 129/11, 82/12, 25/13, 140/13, 32/15, 40/15, 40/16 i 11/17) dosadašnji Popis naziva radnih mjesta policijskih službenika (Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3) iz članka 7. Uredbe, zamjenjuje se novim Popisom naziva radnih mjesta policijskih službenika (Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3) koji je sastavni dio Uredbe.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/95

Urbroj: 50301-29/09-17-4

Zagreb, 21. prosinca 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1

NAZIV RADNOG MJESTAkoeficijent složenosti
osnovni koeficijentdodaci (16 – 35%)
ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA KRIMINALITET3,05631
ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA OPĆU SIGURNOST3,05631
ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA GRANICU3,05631
NAČELNIK CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ2,23131
NAČELNIK POLICIJSKE AKADEMIJE2,23131
NAČELNIK SAMOSTALNOG SEKTORA ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU I FONDOVE EUROPSKE UNIJE2,23131
NAČELNIK SAMOSTALNOG SEKTORA ZA EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE2,23131
POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI2,23131
POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE POLICIJE2,23131
POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA GRANICU2,23131
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 1. KATEGORIJE2,18331
NAČELNIK POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA2,18331
ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE2,18331
NAČELNIK SEKTORA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA2,18326
NAČELNIK UREDA GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE2,18326
POMOĆNIK NAČELNIKA CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ2,18326
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA MEĐUNARODNU I MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU2,18326
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA OBRAZOVANJE I STANDARD2,18326
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE I SIGURNOST2,18326
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA2,18326
POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI2,18326
POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE POLICIJE2,18326
POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA GRANICU2,18326
TAJNIK KABINETA MINISTRA2,18326
POMOĆNIK NAČELNIKA KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNOG SEKTORA2,18321
SAVJETNIK MINISTRA ZA BORBU PROTIV TERORIZMA2,13416
SAVJETNIK MINISTRA2,13416
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 1. KATEGORIJE2,09526
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 2. KATEGORIJE2,00831
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 3. KATEGORIJE1,92131
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE ZA OPERATIVNE ZADAĆE1,92131
ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA INTERVENTNE POLICIJE1,92131
POMOĆNIK TAJNIKA KABINETA MINISTRA1,92126
VODITELJ POLICIJSKE ŠKOLE »JOSIP JOVIĆ«1,92126
VODITELJ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE I DEKAN1,92126
BISKUPSKI VIKAR ZA PASTORAL1,92126
KOORDINATOR ZA MEDIJE I PROTOKOL1,92126
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBU1,84331
NAČELNIK SEKTORA U PU 1. KATEGORIJE1,83326
POMOĆNIK VODITELJA POLICIJSKE ŠKOLE ZA DOMSKI ODGOJ I STRUČNU PRAKSU1,83326
POMOĆNIK VODITELJA POLICIJSKE ŠKOLE ZA NASTAVU1,83326
POMOĆNIK VODITELJA VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I SVEUČILIŠNI STUDIJ1,83326
POMOĆNIK VODITELJA VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE ZA STRUČNI STUDIJ1,83326
VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU1,83326
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 2. KATEGORIJE1,83326
VODITELJ SLUŽBE ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE1,83326
VODITELJ CENTRA ZA POLICIJSKA ISTRAŽIVANJA1,83321
VODITELJ KATEDRE1,83321
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 4. KATEGORIJE1,74631
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE POSEBNIH KRIMINALISTIČKH POSLOVA1,74631
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA1,74631
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,74631
VODITELJ SLUŽBE BIOLOŠKIH I KONTAKTINIH VJEŠTAČENJA1,74631
VODITELJ SLUŽBE DAKTILOSKOPIJE I IDEN­TIFIKACIJE1,74631
VODITELJ SLUŽBE KEMIJSKO-FIZIKALNIH I TOKSIKOLOŠKIH VJEŠTAČENJA1,74631
VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKE TEHNIKE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,74631
VODITELJ SLUŽBE OPĆEG KRIMINALITETA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,74631
VODITELJ SLUŽBE RATNIH ZLOČINA1,74631
VODITELJ SLUŽBE TRASEOLOŠKIH VJEŠTAČENJA1,74631
VODITELJ SLUŽBE U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE1,74631
VODITELJ SLUŽBE ZA DIGITALNU FORENZIKU1,74631
VODITELJ SLUŽBE ZA OSIGURANJE SLIJEDIVOSTI MATERIJALA VJEŠTAČENJA1,74631
VODITELJ SLUŽBE ZA MEĐUNARODNU POLICIJSKU SURADNJU1,74631
VODITELJ SLUŽBE ZA UNUTARNJU KONTROLU1,74631
VODITELJ SLUŽBE ZA ZAŠTITU SVJEDOKA1,74631
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 3. KATEGORIJE1,74631
GLAVNI VJEŠTAK CENTRA1,74626
GLAVNI VJEŠTAK ZA KONTROLU KVALITETE I AKREDITACIJU1,74626
NAČELNIK OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,74626
NAČELNIK SEKTORA U PU 2. KATEGORIJE1,74626
VODITELJ CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA1,74626
VODITELJ MUZEJA POLICIJE1,74626
VODITELJ PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE1,74626
VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE I SAVJETNIK ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST1,74626
VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U REPUBLICI HRVATSKOJ1,74626
VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI1,74626
VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,74626
VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA GRANICU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,74626
VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,74626
VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA RAZVOJ, OPEMANJE I POTPORU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,74626
VODITELJ SLUŽBE ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU1,74626
VODITELJ SLUŽBE ZA EUROPSKE POSLOVE I PRIPREMU PREDSJEDANJA VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE1,74626
VODITELJ SLUŽBE ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I MIROVNE MISIJE1,74626
VODITELJ SLUŽBE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU1,74626
VODITELJ SLUŽBE ZA PROTOKOL1,74626
VODITELJ SLUŽBE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, ANALITIKU I RAZVOJ1,74626
VODITELJ SLUŽBE ZA UREDSKE POSLOVE1,74626
ZAPOVJEDNIK JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE1,74626
ZAPOVJEDNIK MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE1,74626
POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA KRIMINALISTIČKE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE1,74621
POMOĆNIK VODITELJA CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA1,74621
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I SPECIJALIZACIJU1,74621
POLICIJSKI SLUŽBENIK – KOORDINATOR ZA POSLOVE IZRADE I PRIMJENE PROPISA1,74621
PROFESOR VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE1,74616
VODITELJ ODJELA OSIJEK1,65931
VODITELJ ODJELA PRIPREME, NADZORA I PRIMJENE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA1,65931
VODITELJ ODJELA RIJEKA1,65931
VODITELJ ODJELA SPLIT1,65931
VODITELJ ODJELA ZAGREB1,65931
VODITELJ ODJELA ZA CILJANE POTRAGE I PRECIZNO LOCIRANJE1,65931
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST U SLUŽBI KIBERNETIČKE SIGURNOSTI1,65931
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DIGITALNU FORENZIKU U SLUŽBI KIBERNETIČKE SIGURNOSTI1,65931
VODITELJ POSLOVA ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU1,65929
VODITELJ POSLOVA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,65926
VODITELJ OPERATIVNIH POSLOVA1,65926
GLAVNI PROJEKTANT APLIKACIJA U CENTRU »IVAN VUČETIĆ«1,65926
GLAVNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA1,65926
GLAVNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA, MEHANOSKOPSKA I TRASEOLOŠKA VJEŠTAČENJA1,65926
GLAVNI VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA1,65926
GLAVNI VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA1,65926
GLAVNI VJEŠTAK ZA KEMIJSKO-FIZIKALNA VJEŠTAČENJA1,65926
GLAVNI VJEŠTAK ZA POŽARE I EKSPLOZIJE1,65926
GLAVNI VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA1,65926
GLAVNI VJEŠTAK ZA RUKOPISE I DOKUMENTE1,65926
GLAVNI VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA1,65926
GLAVNI VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA1,65926
GLAVNI VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA1,65926
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA U ZAPOVJEDNIŠTVU INTERVENTNE POLICIJE1,65926
VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJA DIGITALNIH ZAPISA, TELEFONSKE I INFORMATIČKE OPREME1,65926
VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CEN­TRA POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE1,65926
VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ UPRAVI 1. KATEGORIJE1,65926
VODITELJ SLUŽBE U UREDU NAČELNIKA PU 1. KATEGORIJE1,65926
POMOĆNIK VODITELJA PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE1,65921
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE1,65921
VODITELJ INFORMATIČKOG CENTRA I SERVERSKIH PLATFORMI1,65921
VODITELJ NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA1,65921
VODITELJ ODJELA EUROPOLA1,65921
VODITELJ ODJELA INTERPOLA1,65921
VODITELJ ODJELA KRIMINALISTIČKIH EVIDENCIJA1,65921
VODITELJ ODJELA S.I.Re.N.E.1,65921
VODITELJ ODJELA U SLUŽBI ZA UNUTARNJU KONTROLU1,65921
VODITELJ ODJELA U UPRAVI ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,65921
VODITELJ ODJELA U UPRAVI ZA RAZVOJ OPEMANJE I POTPORU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,65921
VODITELJ ODJELA UPRAVE POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,65921
VODITELJ ODJELA UPRAVE ZA GRANICU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,65921
VODITELJ ODJELA ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I KRIMINALITETA NA ŠTETU MLADEŽI I OBITELJI1,65921
VODITELJ ODJELA ZA OPERATIVNO POSTUPANJE1,65921
VODITELJ ODJELA ZA OPERATIVNU PRIPREMU1,65921
VODITELJ ODJELA ZA RAD S INFORMATORIMA1,65921
VODITELJ ODJELA ZA INFORMACIJE O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU1,65921
VODITELJ ODJELA ZA KRVNE DELIKTE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,65921
VODITELJ ODJELA ZA IMOVINSKE DELIKTE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,65921
VODITELJ ODJELA TELEKOMUNIKACIJSKOG CENTRA, PREVODITELJA I EVIDENTIČARA1,65921
VODITELJ ODJELA U SLUŽBI ZA EUROPSKE POSLOVE I PRIPREMU PREDSJEDANJA VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE1,65921
VODITELJ ODJELA U SLUŽBI ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I MIROVNE MISIJE1,65921
VODITELJ POSLOVA U KABINETU MINISTRA1,65921
VODITELJ ODJELA U SLUŽBI ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE1,65921
VODITELJ RADIONICE1,65921
VODITELJ VOZNOG PARKA1,65921
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR RADA U SAMOSTALNOM SEKTORU ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU I FONDOVE EUROPSKE UNIJE1,65921
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE1,65921
GLAVNI PROJEKTANT – VODITELJ ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST1,65919
GLAVNI PROJEKTANT – SISTEM INŽENJER1,65916
GLAVNI PROJEKTANT APLIKACIJA1,65916
GLAVNI PROJEKTANT ZAŠTITE INFORMACIJSKOG SUSTAVA1,65916
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VIŠI PREDAVAČ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE1,65916
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA1,65916
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA USKLAĐIVANJE PROCEDURA RADA I POSTUPANJA1,65916
PROJEKTANT RAČUNALNIH MREŽA1,65916
VIŠI UNUTARNJI REVIZOR – OPERATIVNI ANALITIČAR1,65916
VODITELJ POSLOVA – POLICIJSKE TEHNIKE, SPECIJALNE OPREME I NAORUŽANJA1,65916
VODITELJ POSLOVA NADZORA I PRIMJENE PROPISA1,65916
VODITELJ POSLOVA RAZVOJA1,65916
VODITELJ POSLOVA RAZVOJA – POLICIJSKA OPREMA I ODORA1,65916
VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR1,65916
VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR1,65916
VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,65916
NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 1. KATEGORIJE1,57131
VODITELJ SAVJETNIKA ZA KRIZNE SITUACIJE U SPECIJALNOJ POLICIJI1,57131
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 4. KATEGORIJE1,57131
ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE1,57131
POLICIJSKI SLUŽBENIK U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE1,57126
VODITELJ OPERATIVNOG DEŽURSTVA1,57126
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU JAVNE SIGURNOSTI U UPRAVI POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,57126
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA1,57126
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA1,57126
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA1,57126
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA KEMIJSKO-FIZIKALNA VJEŠTAČENJA1,57126
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA POŽARE I EKSPLOZIJE1,57126
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA1,57126
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA RUKOPISE I DOKUMENTE1,57126
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA1,57126
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA1,57126
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA1,57126
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJE PAPILARNIH LINIJA1,57126
VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 2. KATEGORIJE1,57126
VODITELJ SLUŽBE GOSPODARSKOG KRIMINALITETA U PU 2. KATEGORIJE1,57126
VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKE POLICIJE U PU 3. I 4. KATEGORIJE1,57126
VODITELJ SLUŽBE KRIMINALITETA DROGA U PU 2. KATEGORIJE1,57126
VODITELJ SLUŽBE OPĆEG KRIMINALITETA U PU 2. KATEGORIJE1,57126
VODITELJ SLUŽBE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U PU 2. KATEGORIJE1,57126
VODITELJ SLUŽBE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI 3. I 4. KATEGORIJE1,57126
VODITELJ SLUŽBE PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA U PU 3. KATEGORIJE1,57126
VODITELJ SLUŽBE ZA DRŽAVNU GRANICU U PU 1. I 2. KATEGORIJE1,57126
VODITELJ SLUŽBE ZA GRANICU U PU 3. I 4. KATEGORIJE1,57126
VODITELJ SLUŽBE ZA JAVNI RED U PU 2. KATEGORIJE1,57126
VODITELJ SLUŽBE ZA NEZAKONITE MIGRACIJE1,57126
VODITELJ SLUŽBE ZA OČEVIDE I KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U PU 2. KATEGORIJE1,57126
VODITELJ SLUŽBE ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE U PU 2. KATEGORIJE1,57126
VODITELJ SLUŽBE ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA U PU 2. KATEGORIJE1,57126
VODITELJ SLUŽBE ZA TEHNIKU U PU 2. KATEGORIJE1,57126
VODITELJ SLUŽBE ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA U PU 4. KATEGORIJE1,57126
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE1,57126
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ SMJENE U DOMU/VODITELJ KLASE1,57121
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRUČNOG AKTIVA1,57121
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,57121
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE AZILA, MIGRACIJA I INTEGRACIJE1,57121
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE GRANICA I VIZA1,57121
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE POLICIJSKE SURADNJE, PREVENCIJE I SUZBIJANJE KRIMINALA TE UPRAVLJANJE KRIZAMA1,57121
ANALITIČAR – PROJEKTANT1,57116
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PREDAVAČ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE1,57116
POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA SUSTAV CERTIFIKATA1,57116
POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA ZAŠTITU PODATAKA I FIZIČKU SIGURNOST1,57116
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRILAGODBU PROPISA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA EUROPSKOM ZAKONODAVSTVU1,57116
UNUTARNJI REVIZOR1,57116
GLAVNI ANALITIČAR1,50431
NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE1,50431
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PSIHOLOG1,50431
POLICIJSKI SLUŽBENIK GOSPODARSKOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE1,50431
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA CILJANE POTRAGE1,50431
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALITET DROGA1,50431
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZIRANI KRIMINALITET U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,50431
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE1,50431
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAD S INFORMATORIMA1,50431
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TERORIZAM U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,50431
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE1,50431
ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 2. I 3. KATEGORIJE1,50431
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VOĐA OBRADE1,50429
VODITELJ ODSJEKA POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA1,50429
VODITELJ ODSJEKA ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU1,50429
VODITELJ ODSJEKA TEHNIČKOG RAZVOJA I NADZORA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA1,50429
POLICIJSKI SLUŽBENIK VIŠI KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR1,50426
VIŠI KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR1,50426
STRATEŠKI KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR1,50426
GIS ANALITIČAR1,50426
ŠEF SMJENE U ODJELU ZA INFORAMCIJE O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU1,50426
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRVNE I SEKSUALNE DELIKTE, OPĆU SIGURNOST I OKOLIŠ1,50426
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IMOVINSKE DELIKTE1,50426
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST1,50426
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I KRIMINALITET NA ŠTETU MLADEŽI I OBITELJI1,50426
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RATNE ZLOČINE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,50426
VODITELJ OSIGURANJA ŠTIĆENIH OSOBA1,50426
VODITELJ ZA ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKO-TEHNOLOŠKU ZAŠTITU1,50426
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FINANCIJSKE ISTRAGE1,50426
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA1,50426
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE U PP 1. KATEGORIJE1,50426
VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA GAĐANJE I SPECIJALISTIČKO NAORUŽANJE SPECIJALNE POLICIJE1,50426
VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA INTERVENCIJSKU TEHNIKU I OPREMU SPECIJALNE POLICIJE1,50426
VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA OPĆU TJELESNU PRIPREMU I BORILAČKE VJEŠTINE SPECIJALNE POLICIJE1,50426
VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PLANINSKE SPECIJALNOSTI SPECIJALNE POLICIJE1,50426
VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA POLICIJSKU TAKTIKU SPECIJALNE POLICIJE1,50426
VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PROTUTERORISTIČKU TAKTIKU SPECIJALNE POLICIJE1,50426
VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA SPECIJALIZIRANA VOZILA I PLOVILA SPECIJALNE POLICIJE1,50426
VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 3. KATEGORIJE1,50426
VODITELJ ZA ZAKONITOST I METODOLOGIJU POSTUPANJA SPECIJALNE POLICIJE1,50426
ZAPOVJEDNIK EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE1,50426
ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE SATNIJE1,50426
ZAPOVJEDNIK SATNIJE ZA PODRŠKU1,50426
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IDENTIFIKACIJU I POTRAGE1,50426
POLICIJSKI SLUŽBENIK SLUŽBE ZA MEĐUNARODNU POLICIJSKU SURADNJU UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50426
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE1,50426
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKO-TEHNIČKE POSLOVE1,50426
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR PODATKOVNOG PROMETA1,50425
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KRIMINALISTIČKU POLICIJU U PP SESVETE, VELIKA GORICA I ZAPREŠIĆ1,50424
VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 1. I 2. KATEGORIJE1,50423
ADMINISTRATOR KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNOG SUSTAVA1,50421
KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR1,50421
VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA1,50421
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTPORU1,50421
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA INFORMATIČKU POTPORU1,50421
POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR1,50421
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU1,50421
INSTRUKTOR U ZAPOVJEDNIŠTVU INTERVENTNE POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,50421
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FOTO I VIDEO DOKUMENTACIJU1,50421
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,50421
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA LOGISTIKU1,50421
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR RADA1,50421
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU I VEZE1,50421
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU1,50421
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITNO-TRAGAČKE PSE1,50421
VODITELJ ODJELA U POLICIJSKOJ UPRAVI1,50421
VODITELJ TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE1,50421
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PLANIRANJE I PROVEDBU ŠKOLOVANJA U CENTRU ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA1,50421
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE I ANALIZU U SAMOSTALNOM SEKTORU ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU I FONDOVE EUROPSKE UNIJE1,50421
POLICIJSKI SLUŽBENIK U SAMOSTALNOM SEKTORU ZA EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE1,50421
INSPEKTOR PROMETNE TEHNIKE – VODITELJ1,50419
VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA1,50419
VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA1,50419
VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA1,50419
VJEŠTAK ZA KEMIJSKO-FIZIKALNA VJEŠTAČENJA1,50419
VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA1,50419
VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA1,50419
VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA1,50419
VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA1,50419
VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJE PAPILARNIH LINIJA1,50419
VODITELJ RADIONICE ZA IZRADU I POPRAVAK POLICIJSKE TEHNIKE1,50419
ANALITIČAR NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA1,50416
ASISTENT VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ZA BORILAČKE VJEŠTINE1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ZA VJEŠTINU GAĐANJA1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK – NASTAVNIK STRUČNIH PREDMETA1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK – ODGAJATELJ/VODITELJ OBRAZOVNE SKUPINE1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK POLICIJSKE AKADEMIJE1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK POLICIJSKE ŠKOLE1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK INSTRUKTOR POLICIJSKIH VJEŠTINA1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK SAMOSTALNE SLUŽBE ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U REPUBLICI HRVATSKOJ1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK SLUŽBE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I SPECIJALIZACIJU POLICIJSKE AKADEMIJE1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK SLUŽBE ZA RAZVOJ POLICIJSKOG OBRAZOVANJA I NAKLADNIČKO-KNJIŽNIČNU DJELATNOST1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA GRANICU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK UPRAVE ZA RAZVOJ OPREMANJE I POTPORU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU I TAKTIKU UPORABE SLUŽBENIH PASA1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MIROVNE MISIJE1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OPERATIVNE POSLOVE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLICIJSKE ČASNIKE ZA VEZU1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OSIGURANJA1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE REDOVNOG OSIGURANJA1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE ZAKLADE POLICIJSKE SOLIDARNOSTI1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PSIHOLOŠKU POTPORU1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST I METODOLOGIJU POSTUPANJA1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA STRUČNU IZOBRAZBU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,50416
VODITELJ SMJENE OPERATIVNOG DEŽURSTVA1,50416
POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE1,50416
POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE ZA POSLOVE PRITVORSKIH NADZORNIKA I PRITVORSKIH POLICIJSKIH JEDINICA1,50416
VODITELJ SMJENE NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA1,50416
VODITELJ SMJENE NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG CENTRA1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU1,50416
ZAMJENIK VODITELJA TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE1,50416
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA INFORMATIČKO – TEHNIČKE POSLOVE1,50416
ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 4. KATEGORIJE1,35831
NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJE1,35828
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE1,35826
SAMOSTALNI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI1,35826
ZAPOVJEDNIK JEDINICE ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU1,35826
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MOTORIZIRANU PRATNJU1,35826
VODITELJ ZA SIGURNOSNE PRETHODNICE I KOORDINACIJU1,35826
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKO-TEHNOLOŠKU ZAŠTITU1,35826
INSTRUKTOR ZA OPĆU I SPECIJALISTIČKU TJELESNU PRIPREMU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,35826
INSTRUKTOR ZA SPECIJALISTIČKU I TAKTIČKU OBUKU1,35826
INSTRUKTOR ZA SPECIJALISTIČKU VOŽNJU1,35826
INSTRUKTOR ZA NAORUŽANJE I VJEŠTINU GAĐANJA1,35826
VOĐA GRUPE ZA POSEBNA OSIGURANJA1,35826
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE1,35824
VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 3. KATEGORIJE1,35824
POLICIJSKI SLUŽBENIK VIŠI OPERATER ODJELA S.I.Re.N.E.1,35823
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE1,35823
INSTRUKTOR U INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE1,35821
VODITELJ ODSJEKA U POLICIJSKOJ UPRAVI 4. KATEGORIJE1,35821
VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE1,35819
VOĐA GRUPE U KRIMINALISTIČKOJ POLICIJI1,35819
POLICIJSKI SLUŽBENIK – POMOĆNIK VODITELJA TKC-a1,35818
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DOKUMENTIRANJE I ANALIZU1,35816
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE I ANALIZU1,35816
GLASNOGOVORNIK POLICIJSKE UPRAVE1,35816
KONSTRUKTOR I1,35816
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PRITVORSKI NADZORNIK1,35816
POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALISTIČKE POLICIJE U SEKTORU/SLUŽBI/ODJELU/POLICIJSKOJ POSTAJI POLICIJSKE UPRAVE1,35816
POLICIJSKI SLUŽBENIK OPERATIVNE TEHNIKE U POLICIJSKOJ UPRAVI1,35816
POLICIJSKI SLUŽBENIK SEKTORA/SLUŽBE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI1,35816
POLICIJSKI SLUŽBENIK SEKTORA/SLUŽBE ZA GRANICU U POLICIJSKOJ UPRAVI1,35816
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE1,35816
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – ZA PREVENCIJU1,35816
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U POLICIJSKIM UPRAVAMA1,35816
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLIGRAFSKO ISPITIVANJE U POLICIJSKOJ UPRAVI1,35816
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU1,35816
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA1,35816
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA U POLICIJSKOJ UPRAVI1,35816
ŠEF SMJENE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,35816
POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNOG DEŽURSTVA1,35816
VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 4. KATEGORIJE1,35816
VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI U 1. I 2. KATEGORIJI PU1,35816
VODITELJ ZA POSLOVE KRIMINALISTIČKE ANALITIKE1,35816
VODITELJ ZA POSLOVE POLICIJSKE ANALITIKE1,35816
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIHVAT I DEPORTACIJE1,35816
POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ FOTOLABORATORIJA1,16433
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U 4. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE1,16433
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE SATNIJE1,16433
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SATNIJE ZA PODRŠKU1,16433
VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR1,16433
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER1,16428
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTPORU NADZORA PODATKOVNOG PROMETA1,16428
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FOTO I VIDEO DOKUMENTACIJU1,16428
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRŠKU1,16428
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRŠKU – ZAKONITOST POSTUPANJA1,16428
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA1,16428
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA TE KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE1,16428
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA IZ OTVORENIH IZVORA1,16428
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJE1,16428
ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP A1,16428
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KOORDINACIJU ŠKOLOVANJA1,16428
INSTRUKTOR ZA OBUKU1,16428
POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U 1. KATEGORIJE POLICIJSKE UPRAVE1,16427
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU – PRITVORSKI NADZORNIK1,16427
VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 4. KATEGORIJE1,16427
UPRAVITELJ STROJA OPHODNOG BRODA TIP A1,16423
VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA DAKTILOSKOPIJU I IDENTIFIKACIJU1,16423
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA OPHODNOG BRODA TIP A1,16423
ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP B1,16423
VIŠI INSTRUKTOR U CENTRU ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA1,16423
UPRAVITELJ STROJA OPHODNOG BRODA TIP B1,16421
POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR POLICIJSKE VOŽNJE1,16418
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,16418
VODITELJ RADIOKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA1,16418
VODITELJ RADIONICE ZA KONTROLU I POPRAVAK NAORUŽANJA1,16418
VODITELJ SPECIJALNIH SUSTAVA1,16418
VODITELJ SPECIJALNIH SUSTAVA – KOMUNIKACIJSKOG CENTRA1,16418
VODITELJ TELEKOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA1,16418
VODITELJ VOZNOG PARKA I RADIONICA1,16418
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU1,16418
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE I KOORDINACIJU1,16418
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU OPERATIVNU TEHNIKU1,16418
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU PROMETNU TEHNIKU1,16418
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE1,16416
POLICIJSKI SLUŽBENIK TELEKOMUNIKACIJSKOG CENTRA1,16416
VIŠI DEKTETIV ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE1,13528
DOKUMENTARIST ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE1,13528
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU1,13528
VODITELJ SMJENE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA1,13528
POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE1,13527
INŽENJER ZA RAČUNALNE MREŽE1,13518
INŽENJER ZA RAČUNALNE MREŽE – ODRŽAVANJA INFORMATIČKE OPREME1,13518
INŽENJER ZA RADIOKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE1,13518
INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE1,13518
INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE – OPERATER KOMUNIKACIJSKOG CENTRA1,13518
INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE KONSTRUKTOR – IZRAĐIVAČ1,13518
INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA NAORUŽANJE1,13518
INŽENJER ZA TELEKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE1,13518
KONSTRUKTOR II1,13518
KOORDINATOR ZA RAD S KONTROLIRANIM EKSPLOZIJAMA1,13518
KRIMINALISTIČKI INFORMACIJSKI ANALITIČAR1,13518
POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALITETA DROGA1,13518
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DELIKTE PROTIV OPĆE SIGURNOSTI1,13518
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU1,13518
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJU KORPUSA1,13518
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRAĐE1,13518
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE1,13518
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU1,13518
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRVNE DELIKTE1,13518
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEDOZVOLJENU PROIZVODNJU, TRGOVINU I KRIJUMČARENJE PRAVNIH OSOBA1,13518
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEZAKONITE MIGRACIJE U POLICIJSKOJ POSTAJI1,13518
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEZAKONITE MIGRACIJE I PRIHVAT U POLICIJSKOJ POSTAJI1,13518
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE1,13518
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U POLICIJSKIM UPRAVAMA 1. I 2. KATEGORIJE1,13518
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OČEVIDE1,13518
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTRAGE U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE1,13518
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAZBOJNIŠTVA1,13518
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SEKSUALNE DELIKTE1,13518
ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 1. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE1,13518
TEHNOLOG OBRADE1,13518
TEHNOLOG OBRADE KOLAUDATOR1,13518
VODITELJ SMJENE KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI1,13518
INSTRUKTOR U CENTRU ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA1,13518
INSTRUKTOR ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA1,13518
ZAPOVJEDNIK INTERVENTNOG VODA1,09633
ZAPOVJEDNIK OKLOPNOG VODA1,09633
ZAPOVJEDNIK VODA SA ZAŠTITNO-TRAGAČKIM PSIMA1,09633
ZAPOVJEDNIK VODA VODENIH TOPOVA1,09633
ZAPOVJEDNIK VODA ZA PODRŠKU1,09633
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR1,09618
POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU1,09618
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU1,09618
ŠEF SMJENE PRIHVATNOG CENTRA1,09618
VODITELJ POLICIJSKE ISPOSTAVE1,09618
VOĐA SEKTORA 1. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE1,09618
ŠEF SMJENE TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE1,09618
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU SUSTAVA VEZA1,06728
DISPEČER1,06718
POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA1,06718
POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU U POLICIJSKIM POSTAJAMA 2. KATEGORIJE1,06718
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GOSPODARSKI KRIMINALITET U 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE1,06718
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU U CESTOVNOM PROMETU U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE1,06718
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU1,06718
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I OBRADU KRIMINALITETA1,06718
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA U 2., 3. I 4. KATEGORIJI POLICIJSKIH UPRAVA1,06718
ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE1,06718
ŠEF SMJENE POSTAJE AERODROMSKE POLICIJE PLESO1,06718
ŠEF SMJENE POSTAJE GRANIČNE POLICIJE 2. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE1,06718
VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI U 3. I 4. KATEGORIJI POLICIJSKIH UPRAVA1,06718
POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU U POLICIJSKIM POSTAJAMA 3. KATEGORIJE1,01918
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE1,01918
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU U 2. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE1,01918
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU U 2. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA1,01918
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA1,01918
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 1. KATEGORIJE1,01918
VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA 1. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE1,01918
VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA PAP RESNIK1,01918
VOĐA AERODROMSKOG SEKTORA 2. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE1,01918
VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA U POSTAJI GRANIČNE I AERODROMSKE POLICIJE1,01918
VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA U POSTAJI GRANIČNE POLICIJE1,01918
VOĐA SEKTORA 2. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE1,01918
DETEKTIV – DEŽURNI ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE0,9635
DETEKTIV ZA CILJANE POTRAGE0,9635
DETEKTIV ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE0,9635
DETEKTIV ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU0,9635
REPRODUCER ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE0,9635
KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR0,9630
POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 4. KATEGORIJE0,9630
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBAVLJANJE POSLOVA ŠKOLOVANJA PASA0,9630
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNO OSIGURANJE0,9630
VODITELJ OPHODNE BRODICE0,9623
DETEKTIV KRIMINALITETA DROGA0,9620
DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA0,9620
DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU, EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU0,9620
DETEKTIV ZA NADZOR ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA0,9620
DETEKTIV ZA OBRADU KRIMINALITETA0,9620
DETEKTIV ZA POTRAGE0,9620
DETEKTIV ZA RAZBOJNIŠTVA0,9620
DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI0,9620
OPERATER – VODITELJ SMJENE0,9620
OPERATER POMORSKOG PROMETA NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA0,9620
POLICIJSKI SLUŽBENIK – KRIMINALISTIČKO-PROMETNI TEHNIČAR U 1. I 2. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA0,9620
POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR0,9620
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER0,9620
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ OSIGURANJA POLICIJSKE AKADEMIJE0,9620
POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI0,9620
POLICIJSKI SLUŽBENIK POMOĆNIK VODITELJA OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA0,9620
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU U CESTOVNOM PROMETU 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA0,9620
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU0,9620
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA0,9620
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU U 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE0,9620
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE PREKOGRANIČNOG KRIMINALITETA0,9620
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE ISPOSTAVE0,9620
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE0,9620
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE0,9620
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE0,9620
SLUŽBENIK ZA TEHNIČKU POTPORU – DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJE0,9620
SLUŽBENIK ZAŠTITE PODATAKA INFORMACIJSKOG SUSTAVA0,9620
ŠEF OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA0,9620
ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE0,9620
TEHNIČAR ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST0,9620
VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA 2. i 3. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE0,9620
VOĐA SEKTORA 3. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE0,9620
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREKOGRANIČNU SURADNJU0,9620
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG CENTRA0,9620
DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U SPECIJALNOJ JEDINICI POLICIJE0,87330
KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ POSTAJI0,87330
KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI0,87330
DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE0,87325
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER PROTUDIVERZIJSKE ZAŠTITE0,87325
POLICIJSKI SLUŽBENIK – RTG OPERATER0,87325
VOĐA GRUPE ZA ZAŠTITU GRANICE0,87325
VODITELJ OPHODNOG ČAMCA0,87323
DETEKTIV – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA0,87320
DETEKTIV ZA EVIDENCIJE POTRAGA0,87320
DETEKTIV ZA IDENTIFIKACIJU0,87320
DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI 1. KATEGORIJE0,87320
DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU0,87320
KRIMINALISTIČKI REFERENT – FOTOGRAF0,87320
KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA DAKTILOSKOPIJU I IDENTIFIKACIJU0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK – KRIMINALISTIČKO-PROMETNI TEHNIČAR U 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZE0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRELIŠTA0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE I OBRADU PODATAKA I EVIDENCIJE OSIGURANJA0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU – ZA PREVENCIJU – TEHNIČAR0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE OBJEKTA0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST POLICIJSKE AKADEMIJE0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU RAČUNALNOG SUSTAVA I RAČUNALNIH MREŽA0,87320
SLUŽBENIK KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI0,87320
TEHNIČAR ZA RADIOKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE0,87320
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE0,87320
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – AUTOELEKTRIČAR0,87320
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – AUTOMEHANIČAR0,87320
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – DEŽURNI OPERATER0,87320
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – IZRAĐIVAČ0,87320
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – ODRŽAVANJA INFORMATIČKE OPREME0,87320
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – OPERATER KOMUNIKACIJSKOG CENTRA0,87320
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – PUŠKAR0,87320
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA RAČUNALNE MREŽE0,87320
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA TELEKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE0,87320
VOĐA OPHODNJE0,87320
VOĐA OPHODNJE ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA0,87320
VOĐA OPHODNJE ZA ZADRŽAVANJE0,87320
VOZAČ U UPRAVI ZA RAZVOJ, OPREMANJE I POTPORU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK LOGISTIČAR U CENTRU ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU U TRANZITNOM PRIHVATNOM CENTRU ZA STRANCE0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PROMETNI MOTOCIKLIST0,85030
POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR0,80030
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE I OPREMU SPECIJALNE POLICIJE0,80030
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE I OPREMU U INTERVETNIM JEDINICAMA POLICIJE0,80030
POLICIJSKI SLUŽBENIK0,85020
POLICIJSKI SLUŽBENIK – MORNAR0,85020
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZE0,80020
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER POMORSKOG PROMETA0,80020
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PUŠKAR0,80020
POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT0,80020
POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA NAORUŽANJE0,80020
POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA0,80020
POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA PLATIVE TISKANICE0,80020
POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA POLICIJSKE ODORE0,80020
POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA TEHNIČKU OPREMU0,80020
POLICIJSKI SLUŽBENIK – SKLADIŠTAR ORUŽJA0,80020
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU0,85020
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU U LUKAMA NA MORU0,85020
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU U ZRAČNOJ LUCI0,85020
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE, OPREMU I EVIDENCIJE0,80020
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE0,85020
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA I TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA0,80020
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RADNO PRAVNE ODNOSE0,80020
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA0,85020
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZADRŽAVANJE0,85020
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU GRANICE0,85020
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE0,85020
VOZAČ U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE0,80020PRILOG 2

NAZIV RADNOG MJESTAkoeficijent složenosti
osnovni koeficijentdodaci (36 – 60%)
GLAVNI RAVNATELJ POLICIJE3,51136
POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE2,23136
POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE2,18336
ZAPOVJEDNIK ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO1,83336
VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,83336
VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKE SLUŽBE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,74646
VODITELJ SLUŽBE GOSPODARSKOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE1,74636
VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNE ANALITIKE1,74636
VODITELJ SLUŽBE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI1,74636
VODITELJ SLUŽBE TERORIZMA1,74636
VODITELJ SLUŽBE KRIMINALITETA DROGA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,74636
VODITELJ SLUŽBE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,74636
VODITELJ SLUŽBE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA1,74636
VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – OSIJEK1,74636
VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – RIJEKA1,74636
VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – SPLIT1,74636
VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – ZAGREB1,74636
VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKE SLUŽBE U PU 1. KATEGORIJE1,65946
VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE SPECIJALNE POLICIJE1,57136
VODITELJ PREGOVARAČA SPECIJALNE POLICIJE1,57136
ZAPOVJEDNIK SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE1,57136
ZAPOVJEDNIK RONILAČKOG CENTRA1,50456
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA1,50456
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU1,50446
VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKOG ODJELA1,50446
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO1,50436
POLICIJSKI PREGOVARAČ SPECIJALNE POLICIJE1,35836
POLICIJSKI SAVJETNIK ZA KRIZNE SITUACIJE SPECIJALNE POLICIJE1,35836
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE1,35836
INSTRUKTOR ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE SPECIJALNE POLICIJE1,16456
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA RONILAČKOG CENTRA1,16458
INSTRUKTOR U SPECIJALNOJ JEDINICI POLICIJE1,16446
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE TEHNIKE LOCIRANJA1,16440
VODITELJ GRUPE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE1,16438
VOĐA GRUPE U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE1,16438
VOĐA GRUPE – PRATITELJ1,16438
VOĐA GRUPE – MOTORIST1,16438
VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU1,13548
VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI1,13538
VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,13538
ZAPOVJEDNIK VODA SPECIJALNE POLICIJE1,09653
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU1,06748
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TEHNIKU, PLOVILA, VOZILA, ODRŽAVANJE I TEHNIČKU POTPORU RONJENJA U SPECIJALNOJ POLICIJI0,9660
POSLUŽIOC BAROKOMORE U SPECIJALNOJ POLICIJI0,9660
VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE PROTUEKSPLOZIJSKIH RONIOCA SPECIJALNE POLICIJE0,9660
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI0,9650
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA0,9650
DETEKTIV ZA POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME0,9640
DETEKTIV ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE0,9640
POLICIJSKI SLUŽBENIK – MOTOCIKLIST U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE0,9640
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU POTPORU0,9640
VOĐA PROMETNE OPHODNJE U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE0,9640
DETEKTIV ZA POSEBNE TEHNIKE LOCIRANJA0,9640
PROTUEKSPLOZIJSKI RONIOC SPECIJALNE POLICIJE0,87360
ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE0,87360
ZAPOVJEDNIK RONILAČKOG ODJELJENJA0,87360
PRATITELJ – VOZAČ0,87350
PRATITELJ – MOTORIST0,87350
KONTAKT POLICAJAC0,87340
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROMET U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE0,87340
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE0,87340
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE0,87340
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA0,87340
ZAPOVJEDNIK INTERVENTNOG ODJELJENJA0,87340
ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA SA ZAŠTITNO-TRAGAČKIM PSIMA0,87340
ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA VODENOG TOPA0,87340
ZAPOVJEDNIK OKLOPNOG ODJELJENJA0,87340
VOĐA GRUPE EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE0,85060
VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE SPECIJALNE POLICIJE0,85060
VOĐA INTERVENTNE GRUPE0,85040
INTERVENCIJSKI TEHNIČAR SPECIJALNE POLICIJE0,80060
POLICIJSKI SLUŽBENIK – RONILAC0,80060
POLICIJSKI SLUŽBENIK EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE0,80060
POLICIJSKI SLUŽBENIK SPECIJALNE POLICIJE0,80060
POLICIJSKI SLUŽBENIK VODIČ SLUŽBENOG PSA U SPECIJALNOJ JEDINICI POLICIJE0,80060
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SPECIJALIZIRANA VOZILA I PLOVILA SPECIJALNE POLICIJE0,80060
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA0,80050
POLICIJSKI SLUŽBENIK – DOKUMENTARIST0,80040
POLICIJSKI SLUŽBENIK – POSLUŽITELJ OKLOPNOG VOZILA0,80040
POLICIJSKI SLUŽBENIK – POSLUŽITELJ VODENOG TOPA0,80040
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VEZIST0,80040
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA0,80040
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA ZAŠTITU GRANICE0,80040
POLICIJSKI SLUŽBENIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE0,80040PRILOG 3

NAZIV RADNOG MJESTAkoeficijent složenosti
osnovni koeficijentdodaci (71 – 86%)
ZAPOVJEDNIK ZRAKOPLOVNE JEDINICE1,65986
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA PILOTE1,35886
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA TEHNIČKU SLUŽBU1,35886
VODITELJ PROGRAMA SIGURNOSTI LETENJA I OPERACIJA NA ZEMLJI U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI1,35881
VODITELJ PROGRAMA ZA SUSTAV KAKVOĆE U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI1,35881
PILOT HELIKOPTERA I KATEGORIJE1,35876
PILOT HELIKOPTERA II KATEGORIJE1,16486
INŽENJER ROTIRAJUĆIH DIJELOVA1,09671
POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA1,01971
POLICIJSKI SLUŽBENIK – MANIPULANT GORIVOM U SPECIJALNOJ POLICIJI0,9673
POLICIJSKI SLUŽBENIK – ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR0,9673