Uredba o dopunama Uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju

NN 129/2017 (22.12.2017.), Uredba o dopunama Uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2950

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14 – vjerodostojno tumačenje, 33/15 i 121/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine donijela

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O RADNIM MJESTIMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA U POVEĆANOM TRAJANJU

Članak 1.

U Uredbi o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju (»Narodne novine«, br. 127/13 i 140/13) u članku 4. podstavku 36. na kraju se briše točka te se dodaju podstavci 37., 38. i 39. koji glase:

» – policijskog službenika za posebne tehnike lociranja

– detektiva za posebne tehnike lociranja

– policijskog službenika za provedbu posebnih kriminalističkih poslova.«.

Članak 2.

U članku 7. podstavku 55. na kraju se briše točka te se dodaju podstavci 56., 57., 58., 59., 60. i 61. koji glase:

» – policijskog službenika za kibernetičku sigurnost u Službama za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek)

– policijskog službenika za nadzor podatkovnog prometa

– policijskog službenika za potporu nadzora podatkovnog prometa

– policijskog službenika za informatičko-tehničke poslove

– višeg detektiva za posebne kriminalističke poslove

– voditelja odsjeka tehničkog razvoja i nadzora elektroničkih komunikacija.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/96

Urbroj: 50301-29/09-17-4

Zagreb, 21. prosinca 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.