Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada

NN 129/2017 (22.12.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2968

Na temelju članka 126. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine broj« 80/13. i 137/13.) te članka 26. točke 7.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 17. sjednici održanoj 20. prosinca 2017.godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU IZBORA DOKTORA SPECIJALISTA MEDICINE RADA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada (»Narodne novine« broj 12/14., 149/14. i 53/17.), u članku 4. stavku 7. tiskanica »Izbor/promjena doktora specijalista medicine rada« zamjenjuje se novom tiskanicom koja je tiskana uz ovaj Pravilnik.

Članak 2.

Ova Pravilnik stupa na snagu dan prvoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/17-01/251

Urbroj: 338-01-01-17-01

Zagreb, 20. prosinca 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet dr. med. spec., v. r.