Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske

NN 130/2017 (27.12.2017.), Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

2991

Na temelju odredbe članka 106. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 7. stavka 3. Odluke o Uredu predsjednice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/15, 81/16 i 116/16), donosim

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU VIJEĆA ZA GOSPODARSKA PITANJA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Odluci o osnivanju Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 64/15, 43/16 i 38/17) u točki III. podtočki 1. alineja 9. mijenja se i glasi: »prof dr. sc. Boris Crnković, dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku,«.

U točki III. podtočki 1. alineja 13. mijenja se i glasi: »dr. sc. Damir Krešić, ravnatelj Instituta za turizam«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 020-03/17-03/06
Urbroj: 71-06-01/1-17-1
Zagreb, 20. prosinca 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.