Rješenje o imenovanju predsjednice, zamjenika predsjednice, članova i zamjenika članova Komisije za granice

NN 132/2017 (29.12.2017.), Rješenje o imenovanju predsjednice, zamjenika predsjednice, članova i zamjenika članova Komisije za granice

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3032

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i točke III.b stavka 2. Odluke o osnivanju Komisije za granice (»Narodne novine«, br. 62/01, 14/02, 44/04, 12/09 i 60/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE, ZAMJENIKA PREDSJEDNICE, ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA KOMISIJE ZA GRANICE

1. Imenuje se ANDREJA METELKO-ZGOMBIĆ, predstavnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova, predsjednicom Komisije za granice.

2. Imenuje se TOMA GALLI, predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova, zamjenikom predsjednice Komisije za granice.

3. Za članove i zamjenike članova Komisije za granice, imenuju se:

– mr. sc. ZORAN BRADIĆ, član, predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– DAVORKA SARIĆ, zamjenica člana, predstavnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– ZRINKA SMEH MARTINOVIĆ, članica, predstavnica Ministarstva obrane

– KRISTIJAN BELJAN, zamjenik članice, predstavnik Ministarstva obrane

– ZORAN NIČENO, član, predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova

– DRAGAN BABOVIĆ, zamjenik člana, predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova

– mr. sc. MAJA MARKOVČIĆ KOSTELAC, članica, predstavnica Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

– BRANIMIR BELANČIĆ-FARKAŠ, zamjenik članice, predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

– mr. sc. BOSILJKO ZLOPAŠA, član, predstavnik Ministarstva financija

– LJERKA GUSIĆ TUJMER, zamjenica člana, predstavnica Ministarstva financija

– dr. sc. MARIJAN MARJANOVIĆ, član, predstavnik Državne geodetske uprave

– dr. sc. ILIJA GRGIĆ, zamjenik člana, predstavnik Državne geodetske uprave.

Klasa: 080-02/17-01/546
Urbroj: 50301-15/28-17-02
Zagreb, 21. prosinca 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.