Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2018.«

NN 132/2017 (29.12.2017.), Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2018.«

HRVATSKA NARODNA BANKA

3055

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 19. prosinca 2017. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2018.«

1. Kovani novac kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2018.«, izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.) s osnovnim obilježjima (osim godine kovanja) utvrđenima u Odluci o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca (»Narodne novine«, br. 47/1995.), pušta se u optjecaj 31. siječnja 2018.

2. Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana nakon dana njezine objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 838/2017.

Zagreb, 19. prosinca 2017.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Boris Vujčić, v. r.