Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Hašemitskoj Kraljevini Jordanu, sa sjedištem u Kairu

NN 2/2018 (5.1.2018.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Hašemitskoj Kraljevini Jordanu, sa sjedištem u Kairu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

47

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke 11. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/17-01/09, urbroj: 50301-15/28-17-15 od 18. prosinca 2017., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA
REPUBLIKE HRVATSKE

TOMISLAV BOŠNJAK, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egiptu, sa sjedištem u Kairu, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Hašemitskoj Kraljevini Jordanu, sa sjedištem u Kairu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/17-02/47
Urbroj: 71-06-01/1-17-2
Zagreb, 21. prosinca 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.