Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića Petru (Mate) Gudelju

NN 2/2018 (5.1.2018.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića Petru (Mate) Gudelju

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

50

Na temelju članka 98. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge za kulturu u području književnosti te njihovu dugogodišnju promociju u Republici Hrvatskoj i u svijetu, odlikuje se

PETAR (Mate) GUDELJ.

Klasa: 060-03/17-13/22
Urbroj: 71-06-04/6-17-01
Zagreb, 15. studenoga 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.