Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske Ljerki (Miha) Pavić

NN 2/2018 (5.1.2018.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske Ljerki (Miha) Pavić

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

51

Na temelju članka 98. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i humanitarni rad sa stopostotnim hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata, odlikuje se

LJERKA (Miha) PAVIĆ.

Klasa: 060-03/17-13/23
Urbroj: 71-06-04/6-17-01
Zagreb, 15. studenoga 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.