Uredba o izmjeni Uredbe o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju

NN 2/2018 (5.1.2018.), Uredba o izmjeni Uredbe o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

59

Na temelju članka 94. stavka 2. Zakona o carinskoj službi (»Narodne novine«, br. 68/13, 30/14 i 115/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. siječnja 2018. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O RADNIM MJESTIMA OVLAŠTENIH CARINSKIH SLUŽBENIKA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA U POVEĆANOM TRAJANJU

Članak 1.

U Uredbi o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju (»Narodne novine«, broj 86/13), u članku 2. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. radna mjesta ovlaštenih carinskih službenika koji su ovlašteni za primjenu sredstava prisile, primjenjuju sredstva prisile i obavljaju poslove nadzora i poslove provođenja carinsko-sigurnosnih mjera i to:

– viši inspektor – istražitelj

– inspektor – istražitelj

– carinik I. vrste – istražitelj

– voditelj smjene u Središnjem uredu

– inspektor II. vrste

– inspektor II. vrste – istražitelj

– inspektor II. vrste – voditelj službene brodice

– carinik II. vrste

– carinik II. vrste – vodič službenog psa

– carinik III. vrste

– carinik III. vrste – istražitelj

– carinik III. vrste – vodič službenog psa

– carinik III. vrste – voditelj službene brodice.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/100

Urbroj: 50301-25/06-18-2

Zagreb, 4. siječnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.