Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja

NN 3/2018 (10.1.2018.), Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

122

Na temelju članka 52. stavka 3. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, broj 143/2013) ministrica nadležna za obrt, donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU CIJENE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DOMAĆE RADINOSTI ILI SPOREDNOG ZANIMANJA

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja (»Narodne novine« br. 151/2014 i 3/2017), članak 6. mijenja se i glasi:

»Iznimno, u razdoblju od 2. 1. 2018. do 1. 1. 2019. godine fizička osoba oslobađa se plaćanja utvrđene cijene za izdavanje odobrenja iz članka 2. ove Odluke«.

Članak 2.

Ova odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. siječnja 2018. godine.

Klasa: 011-01/18-01/06

Urbroj: 526-04-02/1-18-1

Zagreb, 2. siječnja 2018.

Potpredsjednica Vlade i
ministrica
dr. sc. Martina Dalić, v. r.