Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila

NN 4/2018 (11.1.2018.), Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

140

Na temelju članka 12. stavka 9. i članka 13. stavka 3. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, br. 15/13, 108/13, 115/16 i 127/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. siječnja 2018. godine donijela

UREDBU

O NAČINU IZRAČUNA I VISINAMA SASTAVNICA ZA IZRAČUN POSEBNOG POREZA NA MOTORNA VOZILA

Članak 1.

Ovom Uredbom se utvrđuje način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila.

Članak 2.

(1) Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 3. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, br. 15/13, 108/13, 115/16 i 127/17; u daljnjem tekstu: Zakon) te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila plaća se prema prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) ovisno o vrsti goriva koje vozilo koristi za pogon i prodajnoj cijeni motornog vozila prema izrazu PP = (VN + PC) + (ON + EN), u kojem je:

PP – posebni porez u kunama

VN – vrijednosna naknada u kunama

PC – naknada koja se utvrđuje na način da se od prodajne cijene motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 1 i tako dobiveni iznos pomnoži s postotkom utvrđenim za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 1

ON – osnovna naknada u kunama prema Tablici 2 ili Tablici 3

EN – naknada koja se utvrđuje na način da se od iznosa prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 2 ili Tablici 3 i tako dobiveni iznos pomnoži s pripadajućim iznosom u kunama za jedan g/km CO2.

Tablica 1

 
Prodajna cijena motornog vozila u knVN u kn%
prva skupina0,00100.000,0000
druga skupina100.000,01150.000,0000
treća skupina150.000,01200.000,002.0005,0
četvrta skupina200.000,01250.000,004.5007,0
peta skupina250.000,01300.000,008.0009,0
šesta skupina300.000,01350.000,0012.50011,0
sedma skupina350.000,01400.000,0018.00013,0
osma skupina400.000,01450.000,0024.50015,0
deveta skupina450.000,01500.000,0032.00017,0
deseta skupina500.000,01550.000,0040.50019,0
jedanaesta skupina550.000,01600.000,0050.00020,0
dvanaesta skupina600.000,0160.00021,0

Tablica 2 – dizelsko gorivo

 
Emisija CO2 (g/km)ON u knIznos u kn za
1 g/km CO2
prva skupina70do8518555
druga skupina85do1201.010175
treća skupina120do1407.1351.150
četvrta skupina140do17030.1351.250
peta skupina170do20067.6351.350
šesta skupina200do108.1351.450

Tablica 3 –     benzin, ukapljeni naftni plin, prirodni plin i druga goriva osim dizelskog

Emisija CO2 (g/km)ON u knIznos u kn za 1 g/km CO2
prva skupina75do909535
druga skupina90do120620135
treća skupina120do1404.670450
četvrta skupina140do17013.670700
peta skupina170do20034.6701.200
šesta skupina200do70.6701.300

(2) Na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona, a koja se razvrstavaju u tarifnu oznaku KN 8704 posebni porez se plaća prema izrazu PP = (S x KS), u kojem je:

PP – posebni porez u kunama

S – snaga motora u kilovatima (kW)

KS – koeficijent snage motora u iznosu od 225,00 kuna.

Članak 3.

Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 2. i 4. Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila plaća se prema izrazu PP = (O x KO), u kojem je:

PP – posebni porez u kunama

O – obujam motora u kubičnim centimetrima (cm³) prema Tablici 4

KO – koeficijent obujma motora prema Tablici 4 koji se uvećava ovisno o razini emisije ispušnih plinova na način da se za razinu emisije ispušnih plinova: EURO III uvećava za 5, EURO II uvećava za 10 i EURO I uvećava za 15.

Tablica 4 – obujam motora

Obujam motora u kubičnim centimetrimaKO
51do1254
126do3006
301do7007
701do10008
1001do10

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/102

Urbroj: 50301-25/05-18-5

Zagreb, 11. siječnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.