Uredba o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika

NN 5/2018 (12.1.2018.), Uredba o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

150

Na temelju članka 43. stavka 5. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14 – vjerodostojno tumačenje, 33/15 i 121/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. siječnja 2018. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Članak 1.

U Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 129/11, 82/12, 140/13, 32/15, 40/15, 115/15, 11/17, 102/17 i 129/17), Popis naziva radnih mjesta policijskih službenika iz članka 22. Uredbe, zamjenjuje se novim Popisom naziva radnih mjesta policijskih službenika koji je sastavni dio Uredbe.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/04

Urbroj: 50301-29/09-18-2

Zagreb, 11. siječnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

POPIS NAZIVA RADNIH MJESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Kategorija rukovodeći policijski službenici

Potkategorija glavni rukovoditelj

Razina potkategorije

ZVANJE
1GLAVNI POLICIJSKI SAVJETNIK
GLAVNI RAVNATELJ POLICIJE
2POLICIJSKI SAVJETNIK
NAČELNIK CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ
NAČELNIK POLICIJSKE AKADEMIJE
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 1. KATEGORIJE
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 2. KATEGORIJE
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 3. KATEGORIJE
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 4. KATEGORIJE
NAČELNIK POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
NAČELNIK SAMOSTALNOG SEKTORA ZA EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
NAČELNIK SAMOSTALNOG SEKTORA ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU I FONDOVE EUROPSKE UNIJE
NAČELNIK SEKTORA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE
POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE POLICIJE
POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA GRANICU
POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI
POMOĆNIK NAČELNIKA CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA MEĐUNARODNU I MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA OBRAZOVANJE I STANDARD
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE I SIGURNOST
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE
POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE POLICIJE
POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA GRANICU
POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI
ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA KRIMINALITET
ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA OPĆU SIGURNOST
ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA GRANICU
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 1. KATEGORIJE
ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE
POMOĆNIK NAČELNIKA KRIMINALISTIČKO-OBVJEŠTAJNOG SEKTORAPotkategorija viši rukovoditelj

Razina potkategorije

1GLAVNI POLICIJSKI INSPEKTOR
NAČELNIK OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
NAČELNIK SEKTORA U PU 1. KATEGORIJE
NAČELNIK SEKTORA U PU 2. KATEGORIJE
NAČELNIK UREDA GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE
POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA KRIMINALISTIČKE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE
POMOĆNIK TAJNIKA KABINETA MINISTRA
POMOĆNIK VODITELJA POLICIJSKE ŠKOLE ZA DOMSKI ODGOJ I STRUČNU PRAKSU
POMOĆNIK VODITELJA POLICIJSKE ŠKOLE ZA NASTAVU
POMOĆNIK VODITELJA PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
POMOĆNIK VODITELJA VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I SVEUČILIŠNI STUDIJ
POMOĆNIK VODITELJA VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE ZA STRUČNI STUDIJ
TAJNIK KABINETA MINISTRA
VODITELJ CENTRA ZA POLICIJSKA ISTRAŽIVANJA
VODITELJ KATEDRE
VODITELJ MUZEJA POLICIJE
VODITELJ POLICIJSKE ŠKOLE »JOSIP JOVIĆ«
VODITELJ PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE
VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKE SLUŽBE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE I SAVJETNIK ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST
VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U REPUBLICI HRVATSKOJ
VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU
VODITELJ SLUŽBE BIOLOŠKIH I KONTAKTINIH VJEŠTAČENJA
VODITELJ SLUŽBE DAKTILOSKOPIJE I IDENTIFIKACIJE
VODITELJ SLUŽBE GOSPODARSKOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE
VODITELJ SLUŽBE KEMIJSKO-FIZIKALNIH I TOKSIKOLOŠKIH VJEŠTAČENJA
VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKE TEHNIKE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNE ANALITIKE
VODITELJ SLUŽBE KRIMINALITETA DROGA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
VODITELJ SLUŽBE OPĆEG KRIMINALITETA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
VODITELJ SLUŽBE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
VODITELJ SLUŽBE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA
VODITELJ SLUŽBE RATNIH ZLOČINA
VODITELJ SLUŽBE TERORIZMA
VODITELJ SLUŽBE TRASEOLOŠKIH VJEŠTAČENJA
VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA GRANICU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI
VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA RAZVOJ, OPEMANJE I POTPORU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
VODITELJ SLUŽBE U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE
VODITELJ SLUŽBE ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE
VODITELJ SLUŽBE ZA DIGITALNU FORENZIKU
VODITELJ SLUŽBE ZA OSIGURANJE SLIJEDIVOSTI MATERIJALA VJEŠTAČENJA
VODITELJ SLUŽBE ZA MEĐUNARODNU POLICIJSKU SURADNJU
VODITELJ SLUŽBE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
VODITELJ SLUŽBE ZA PROTOKOL
VODITELJ SLUŽBE ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU
VODITELJ SLUŽBE ZA EUROPSKE POSLOVE I PRIPREMU PREDSJEDANJA VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE
VODITELJ SLUŽBE ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I MIROVNE MISIJE
VODITELJ SLUŽBE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, STATISTIKU I UNAPRJEĐENJE RADA
VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – ZAGREB
VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – OSIJEK
VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – RIJEKA
VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – SPLIT
VODITELJ SLUŽBE ZA UNUTARNJU KONTROLU
VODITELJ SLUŽBE ZA UREDSKE POSLOVE
VODITELJ SLUŽBE ZA ZAŠTITU SVJEDOKA
VODITELJ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE I DEKAN
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 2. KATEGORIJE
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 3. KATEGORIJE
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 4. KATEGORIJE
ZAPOVJEDNIK JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE
ZAPOVJEDNIK MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE
ZAPOVJEDNIK SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE
ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA INTERVENTNE POLICIJE
ZAPOVJEDNIK ZRAKOPLOVNE JEDINICE
VODITELJ SLUŽBE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE ZA OPERATIVNE ZADAĆE
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBU
ZAPOVJEDNIK ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO
Potkategorija rukovoditelj

Razina potkategorije

1SAMOSTALNI POLICIJSKI INSPEKTOR
INSPEKTOR PROMETNE TEHNIKE – VODITELJ
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRUČNOG AKTIVA
POMOĆNIK VODITELJA CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I SPECIJALIZACIJU
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA U ZAPOVJEDNIŠTVU INTERVENTNE POLICIJE
VODITELJ CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA
VODITELJ INFORMATIČKOG CENTRA I SERVERSKIH PLATFORMI
VODITELJ NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA
VODITELJ ODJELA EUROPOLA
VODITELJ ODJELA INTERPOLA
VODITELJ ODJELA KRIMINALISTIČKIH EVIDENCIJA
VODITELJ ODJELA OSIJEK
VODITELJ ODJELA PRIPREME, NADZORA I PRIMJENE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA
VODITELJ ODJELA RIJEKA
VODITELJ ODJELA S.I.Re.N.E.
VODITELJ ODJELA SPLIT
VODITELJ ODJELA U SLUŽBI ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE
VODITELJ ODJELA U SLUŽBI ZA UNUTARNJU KONTROLU
VODITELJ ODJELA U UPRAVI ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
VODITELJ ODJELA U UPRAVI ZA RAZVOJ, OPREMANJE I POTPORU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
VODITELJ ODJELA UPRAVE POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
VODITELJ ODJELA UPRAVE ZA GRANICU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
VODITELJ ODJELA TELEKOMUNIKACIJSKOG CENTRA, PREVODITELJA I EVIDENTIČARA
VODITELJ ODJELA ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I KRIMINALITET NA ŠTETU MLADEŽI I OBITELJI
VODITELJ ODJELA ZA OPERATIVNO POSTUPANJE
VODITELJ ODJELA ZA OPERATIVNU PRIPREMU
VODITELJ ODJELA ZAGREB
VODITELJ OPERATIVNIH POSLOVA
VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE
VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 2. KATEGORIJE
VODITELJ POSLOVA OSIGURANJA
VODITELJ POSLOVA RAZVOJA
VODITELJ POSLOVA ZA MOTORIZIRANU PRATNJU
VODITELJ POSLOVA ZA NEPOSREDNU ZAŠTITU
VODITELJ POSLOVA ZA POSEBNO OSIGURANJE
VODITELJ POSLOVA ZA PROTUDIVERZIJSKU ZAŠTITU
VODITELJ POSLOVA ZA REDOVNO OSIGURANJE
VODITELJ POSLOVA ZA SPECIJALISTIČKU OBUKU
VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKE SLUŽBE U PU 1. KATEGORIJE
VODITELJ SLUŽBE GOSPODARSKOG KRIMINALITETA U PU 2. KATEGORIJE
VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKE POLICIJE U PU 3. I 4. KATEGORIJE
VODITELJ SLUŽBE KRIMINALITETA DROGA U PU 2. KATEGORIJE
VODITELJ SLUŽBE OPĆEG KRIMINALITETA U PU 2. KATEGORIJE
VODITELJ SLUŽBE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U PU 2. KATEGORIJE
VODITELJ SLUŽBE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI 3. I 4. KATEGORIJE
VODITELJ SLUŽBE PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA U PU 3. KATEGORIJE
VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ UPRAVI 1. KATEGORIJE
VODITELJ SLUŽBE U UREDU NAČELNIKA PU 1. KATEGORIJE
VODITELJ SLUŽBE ZA DRŽAVNU GRANICU U PU 1. I 2. KATEGORIJE
VODITELJ SLUŽBE ZA GRANICU U PU 3. I 4. KATEGORIJE
VODITELJ SLUŽBE ZA JAVNI RED U PU 2. KATEGORIJE
VODITELJ SLUŽBE ZA NEZAKONITE MIGRACIJE
VODITELJ SLUŽBE ZA OČEVIDE I KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U PU 2. KATEGORIJE
VODITELJ SLUŽBE ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE U PU 2. KATEGORIJE
VODITELJ SLUŽBE ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA U PU 2. KATEGORIJE
VODITELJ SLUŽBE ZA TEHNIKU U PU 2. KATEGORIJE
VODITELJ SLUŽBE ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA U PU 4. KATEGORIJE
VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE
ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE
VODITELJ ODJELA ZA RAD S INFORMATORIMA
VODITELJ ODJELA ZA INFORMACIJE O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU
VODITELJ ODJELA ZA CILJANE POTRAGE I PRECIZNO LOCIRANJE
VODITELJ ODJELA ZA KRVNE DELIKTE
VODITELJ ODJELA ZA IMOVINSKE DELIKTE
VODITELJ ODJELA ZA EUROPSKE POSLOVE
VODITELJ ODJELA ZA PRIPREMU PREDSJEDANJA VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE
VODITELJ ODJELA ZA MEĐUNARODNE POSLOVE
VODITELJ ODJELA ZA MIROVNE MISIJE I POLICIJSKE ČASNIKE ZA VEZU
VODITELJ ODJELA ZA PREVOĐENJE
VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA GAĐANJE I SPECIJALISTIČKO NAORUŽANJE SPECIJALNE POLICIJE
VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA INTERVENCIJSKU TEHNIKU I OPREMU SPECIJALNE POLICIJE
VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA OPĆU TJELESNU PRIPREMU I BORILAČKE VJEŠTINE SPECIJALNE POLICIJE
VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PLANINSKE SPECIJALNOSTI SPECIJALNE POLICIJE
VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA POLICIJSKU TAKTIKU SPECIJALNE POLICIJE
VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE SPECIJALNE POLICIJE
VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PROTUTERORISTIČKU TAKTIKU SPECIJALNE POLICIJE
VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA SPECIJALIZIRANA VOZILA I PLOVILA SPECIJALNE POLICIJE
VODITELJ PREGOVARAČA SPECIJALNE POLICIJE
VODITELJ SAVJETNIKA ZA KRIZNE SITUACIJE U SPECIJALNOJ POLICIJI
VODITELJ ZA ZAKONITOST I METODOLOGIJU POSTUPANJA SPECIJALNE POLICIJE
2VIŠI POLICIJSKI INSPEKTOR
POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE
POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE ZA POSLOVE PRITVORSKIH NADZORNIKA I PRITVORSKIH POLICIJSKIH JEDINICA
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA PILOTE
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA TEHNIČKU SLUŽBU
VODITELJ ODJELA U POLICIJSKOJ UPRAVI
VODITELJ ODSJEKA POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA
VODITELJ ODSJEKA ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU
VODITELJ ODSJEKA TEHNIČKOG RAZVOJA I NADZORA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
VODITELJ OPERATIVNOG DEŽURSTVA
VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 3. KATEGORIJE
VODITELJ OSIGURANJA ŠTIĆENIH OSOBA
VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKOG ODJELA
VODITELJ RADIONICE ZA IZRADU I POPRAVAK POLICIJSKE TEHNIKE
VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CEN­TRA – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 1. I 2. KATEGO­RIJE
VODITELJ TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE
VODITELJ SMJEŠTAJNO-OBUČNOG CENTRA GRANIČNE POLICIJE
VODITELJ ZA ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKO-TEHNOLOŠKU ZAŠTITU
ZAMJENIK VODITELJA TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE
ZAPOVJEDNIK RONILAČKOG CENTRA
ŠEF SMJENE U ODJELU ZA INFORMACIJE O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU
3POLICIJSKI INSPEKTOR
NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 1. KATEGORIJE
NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE
NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJE
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE U PP 1. KATEGORIJE
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KRIMINALISTIČKU POLICIJU U PP SESVETE, VELIKA GORICA I ZAPREŠIĆ
POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNOG DEŽURSTVA
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE
ŠEF SMJENE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI
VODITELJ ODSJEKA U POLICIJSKOJ UPRAVI 4. KATEGORIJE
VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 4. KATEGORIJE
VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI U 1. I 2. KATEGORIJI PU
VODITELJ SMJENE OPERATIVNOG DEŽURSTVA
VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 3. KATEGORIJE
VODITELJ ZA POSLOVE KRIMINALISTIČKE ANALITIKE
VODITELJ ZA POSLOVE POLICIJSKE ANALITIKE
VODITELJ ZA SIGURNOSNE PRETHODNICE I KOORDINACIJU
POMOĆNIK VODITELJA SMJEŠTAJNO-OBUČNOG CENTRA GRANIČNE POLICIJE
VOĐA GRUPE U KRIMINALISTIČKOJ POLICIJI
VOĐA GRUPE ZA POSEBNA OSIGURANJA
ZAPOVJEDNIK EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE
ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 2. I 3. KATEGORIJE
ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 4. KATEGORIJE
ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE SATNIJE
ZAPOVJEDNIK JEDINICE ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU
ZAPOVJEDNIK SATNIJE ZA PODRŠKU
Potkategorija niži rukovoditelj

Razina potkategorije

1SAMOSTALNI POLICIJSKI NAREDNIK
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJE
POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE
POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE
ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP A
2VIŠI POLICIJSKI NAREDNIK
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U 4. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE SATNIJE
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU – PRITVORSKI NADZORNIK
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA RONILAČKOG CENTRA
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SATNIJE ZA PODRŠKU
ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 1. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE
ŠEF SMJENE POSTAJE AERODROMSKE POLICIJE PLESO
ŠEF SMJENE PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE
ŠEF SMJENE TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE
VODITELJ GRUPE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE
VODITELJ POLICIJSKE ISPOSTAVE
VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI U 3. I 4. KATEGORIJI POLICIJSKIH UPRAVA
VODITELJ RADIOKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA
VODITELJ RADIONICE ZA KONTROLU I POPRAVAK NAORUŽANJA
VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 4. KATEGORIJE
VODITELJ SPECIJALNIH SUSTAVA
VODITELJ SPECIJALNIH SUSTAVA – KOMUNIKACIJSKOG CENTRA
VODITELJ TELEKOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA
VODITELJ VOZNOG PARKA I RADIONICA
VOĐA AERODROMSKOG SEKTORA 2. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE
VOĐA GRUPE U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE
VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA U POSTAJI GRANIČNE I AERODROMSKE POLICIJE
VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA U POSTAJI GRANIČNE POLICIJE
VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU
VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI
VOĐA SEKTORA 1. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA OPHODNOG BRODA TIP A
ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP B
ZAPOVJEDNIK VODA SPECIJALNE POLICIJE
3POLICIJSKI NAREDNIK
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ OSIGURANJA POLICIJSKE AKADEMIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 1. KATEGORIJE
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI
ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE
ŠEF SMJENE POSTAJE GRANIČNE POLICIJE 2. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE
VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA 1. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE
VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA PAP RESNIK
VOĐA GRUPE – MOTORIST
VOĐA GRUPE – PRATITELJ
VOĐA SEKTORA 2. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE
VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE PROTUEKSPLOZIJSKIH RONIOCA SPECIJALNE POLICIJE
ZAPOVJEDNIK INTERVENTNOG VODA
ZAPOVJEDNIK OKLOPNOG VODA
ZAPOVJEDNIK VODA SA ZAŠTITNO-TRAGAČKIM PSIMA
ZAPOVJEDNIK VODA VODENIH TOPOVA
ZAPOVJEDNIK VODA ZA PODRŠKU
4SAMOSTALNI POLICAJAC
POLICIJSKI SLUŽBENIK POMOĆNIK VODITELJA OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE ISPOSTAVE
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE
POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 4. KATEGORIJE
ŠEF OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA
ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE
VODITELJ OPHODNE BRODICE
VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA 2. i 3. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE
VOĐA GRUPE ZA ZAŠTITU GRANICE
VOĐA SEKTORA 3. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE
VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE SPECIJALNE POLICIJE
ZAPOVJEDNIK INTERVENTNOG ODJELJENJA
ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE
ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA SA ZAŠTITNO-TRAGAČKIM PSIMA
ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA VODENOG TOPA
ZAPOVJEDNIK OKLOPNOG ODJELJENJA
ZAPOVJEDNIK RONILAČKOG ODJELJENJAKategorija viši policijski službenici

Potkategorija glavni savjetnik

Razina potkategorije

1POLICIJSKI SAVJETNIK
2GLAVNI POLICIJSKI INSPEKTOR
GLAVNI VJEŠTAK CENTRA
GLAVNI VJEŠTAK ZA KONTROLU KVALITETE I AKREDITACIJU
SAVJETNIK MINISTRA ZA BORBU PROTIV TERORIZMA
SAVJETNIK MINISTRA

Potkategorija viši savjetnik – specijalist

Razina potkategorije

1SAMOSTALNI POLICIJSKI INSPEKTOR
ANALITIČAR – PROJEKTANT
GLAVNI PROJEKTANT – SISTEM INŽENJER
GLAVNI PROJEKTANT – VODITELJ ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST
GLAVNI PROJEKTANT APLIKACIJA
GLAVNI PROJEKTANT APLIKACIJA U CENTRU »IVAN VUČETIĆ«
GLAVNI PROJEKTANT ZAŠTITE INFORMACIJSKOG SUSTAVA
GLAVNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA
GLAVNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA, MEHANOSKOPSKA I TRASEOLOŠKA VJEŠTAČENJA
GLAVNI VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA
GLAVNI VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA
GLAVNI VJEŠTAK ZA KEMIJSKO-FIZIKALNA VJEŠTAČENJA
GLAVNI VJEŠTAK ZA POŽARE I EKSPLOZIJE
GLAVNI VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA
GLAVNI VJEŠTAK ZA RUKOPISE I DOKUMENTE
GLAVNI VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA
GLAVNI VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA
GLAVNI VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA
PILOT HELIKOPTERA I. KATEGORIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA SUSTAV CERTIFIKATA
POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA ZAŠTITU PODATAKA I FIZIČKU SIGURNOST
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VIŠI PREDAVAČ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA
POLICIJSKI SLUŽBENIK SAMOSTALNE SLUŽBE ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U REPUBLICI HRVATSKOJ
BISKUPSKI VIKAR ZA PASTORAL
POLICIJSKI SLUŽBENIK U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU JAVNE SIGURNOSTI U UPRAVI POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR RADA U SAMOSTALNOM SEKTORU ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU I FONDOVE EUROPSKE UNIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRILAGODBU PROPISA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA EUROPSKOM ZAKONODAVSTVU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA USKLAĐIVANJE PROCEDURA RADA I POSTUPANJA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
PROFESOR VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE
PROJEKTANT RAČUNALNIH MREŽA
UNUTARNJI REVIZOR
VIŠI UNUTARNJI REVIZOR – OPERATIVNI ANALITIČAR
VODITELJ POSLOVA – POLICIJSKE TEHNIKE, SPECIJALNE OPREME I NAORUŽANJA
VODITELJ POSLOVA NADZORA I PRIMJENE PROPISA
VODITELJ POSLOVA RAZVOJA – POLICIJSKA OPREMA I ODORA
VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR
VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR
POLICIJSKI SLUŽBENIK – KOORDINATOR ZA POSLOVE IZRADE I PRIMJENE PROPISA
KOORDINATOR ZA MEDIJE I PROTOKOL
VODITELJ POSLOVA U KABINETU MINISTRA
VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJA DIGITALNIH ZAPISA, TELEFONSKE I INFORMATIČKE OPREMEPotkategorija viši savjetnik

Razina potkategorije

1VIŠI POLICIJSKI INSPEKTOR
ADMINISTRATOR KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNOG SUSTAVA
ASISTENT VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE
GLAVNI ANALITIČAR
INSTRUKTOR U ZAPOVJEDNIŠTVU INTERVENTNE POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ZA BORILAČKE VJEŠTINE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ZA VJEŠTINU GAĐANJA
POLICIJSKI SLUŽBENIK – NASTAVNIK STRUČNIH PREDMETA
POLICIJSKI SLUŽBENIK – ODGAJATELJ/VODITELJ OBRAZOVNE SKUPINE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PREDAVAČ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PSIHOLOG
POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK POLICIJSKE AKADEMIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK POLICIJSKE ŠKOLE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ SMJENE U DOMU/VODITELJ KLASE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VOĐA OBRADE
POLICIJSKI SLUŽBENIK GOSPODARSKOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK INSTRUKTOR POLICIJSKIH VJEŠTINA
POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR
POLICIJSKI SLUŽBENIK SLUŽBE ZA MEĐUNARODNU POLICIJSKU SURADNJU UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK SLUŽBE ZA RAZVOJ POLICIJSKOG OBRAZOVANJA I NAKLADNIČKO-KNJIŽNIČNU DJELATNOST
POLICIJSKI SLUŽBENIK SLUŽBE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I SPECIJALIZACIJU POLICIJSKE AKADEMIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA GRANICU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA RAZVOJ, OPREMANJE I POTPORU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA CILJANE POTRAGE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FINANCIJSKE ISTRAGE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKO-TEHNIČKE POSLOVE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALITET DROGA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I KRIMINALITET NA ŠTETU MLADEŽI I OBITELJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MIROVNE MISIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZIRANI KRIMINALITET U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE AZILA, MIGRACIJA I INTEGRACIJA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE GRANICA I VIZA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE POLICIJSKE SURADNJE, PREVENCIJE I SUZBIJANJA KRIMINALA TE UPRAVLJANJE KRIZAMA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLICIJSKE ČASNIKE ZA VEZU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLIGRAFSKA ISPITIVANJA – GLAVNI POLIGRAFSKI ISPITIVAČ
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE ZAKLADE POLICIJSKE SOLIDARNOSTI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE EUROPSKOG ZAKONODAVSTVA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PSIHOLOŠKU POTPORU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RATNE ZLOČINE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TERORIZAM U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA U POLICIJSKOJ UPRAVI
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA KEMIJSKO-FIZIKALNA VJEŠTAČENJA
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA POŽARE I EKSPLOZIJE
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA RUKOPISE I DOKUMENTE
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJE PAPILARNIH LINIJA
VODITELJ PROGRAMA SIGURNOSTI LETENJA I OPERACIJA NA ZEMLJI U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI
VODITELJ PROGRAMA ZA SUSTAV KAKVOĆE U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI
VODITELJ RADIONICE
VODITELJ VOZNOG PARKA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAD S INFORMATORIMA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTPORU U ODJELU ZA INFORMACIJE O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA INFORMATIČKU POTPORU U ODJELU ZA INFORMACIJE O PUTNICIMA U ZREČNOM PROMETU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IDENTIFIKACIJU I POTRAGE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRVNE I SEKSUALNE DELIKTE, OPĆU SIGURNOST I OKOLIŠ
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IMOVINSKE DELIKTE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA INFORMATIČKO-TEHNIČKE POSLOVE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DIGITALNU FORENZIKU
POLICIJSKI SLUŽBENIK VIŠI KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR
VIŠI KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR
STRATEŠKI KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR
GIS ANALITIČAR
VODITELJ POSLOVA ZA POSEBNU KRIMINALITIČKU TEHNIKUPotkategorija savjetnik

Razina potkategorije

1POLICIJSKI INSPEKTOR
ANALITIČAR NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA
GLASNOGOVORNIK POLICIJSKE UPRAVE
INSTRUKTOR U INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE
INSTRUKTOR U SPECIJALNOJ JEDINICI POLICIJE
INSTRUKTOR ZA NAORUŽANJE I VJEŠTINU GAĐANJA
INSTRUKTOR ZA OPĆU I SPECIJALISTIČKU TJELESNU PRIPREMU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI
INSTRUKTOR ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE SPECIJALNE POLICIJE
INSTRUKTOR ZA SPECIJALISTIČKU I TAKTIČKU OBUKU
INSTRUKTOR ZA SPECIJALISTIČKU VOŽNJU
INŽENJER ROTIRAJUĆIH DIJELOVA
KONSTRUKTOR I
KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR
PILOT HELIKOPTERA II. KATEGORIJE
POLICIJSKI PREGOVARAČ SPECIJALNE POLICIJE
POLICIJSKI SAVJETNIK ZA KRIZNE SITUACIJE SPECIJALNE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PRITVORSKI NADZORNIK
POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALISTIČKE POLICIJE U SEKTORU/SLUŽBI/ODJELU/POLICIJSKOJ POSTAJI POLICIJSKE UPRAVE
POLICIJSKI SLUŽBENIK OPERATIVNE TEHNIKE U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK SEKTORA/SLUŽBE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK SEKTORA/SLUŽBE ZA GRANICU U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DOKUMENTIRANJE I ANALIZU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FOTO I VIDEO DOKUMENTACIJU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALITET DROGA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA LOGISTIKU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU I TAKTIKU UPORABE SLUŽBENIH PASA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MOTORIZIRANU PRATNJU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – ZA PREVENCIJU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR RADA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OPERATIVNE POSLOVE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU I VEZE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PLANIRANJE I PROVEDBU ŠKOLOVANJA U CENTRU ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLIGRAFSKO ISPITIVANJE U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OSIGURANJA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE REDOVNOG OSIGURANJA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE I ANALIZU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIHVAT I DEPORTACIJU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA STRUČNU IZOBRAZBU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST I METODOLOGIJU POSTUPANJA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITNO-TRAGAČKE PSE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKO-
-TEHNOLOŠKU ZAŠTITU
SAMOSTALNI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI
VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA
VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA
VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA
VJEŠTAK ZA KEMIJSKO-FIZIKALNA VJEŠTAČENJA
VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA
VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA
VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA
VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA
VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJE PAPILARNIH LINIJA
VODITELJ SMJENE NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG CENTRA
VODITELJ SMJENE NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA
VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA
POLICIJSKI SLUŽBENIK SAMOSTALNOG SEKTORA ZA EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR PODATKOVNOG PROMETA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PLANIRANJE I ZAPOŠLJAVANJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA STATUSNA PITANJA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU OBUKE GRANIČNE POLICIJE
Potkategorija viši stručni suradnik

Razina potkategorije

1SAMOSTALNI POLICIJSKI NAREDNIK
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU U CESTOVNOM PROMETU U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRŠKU – ZAKONITOST POSTUPANJA
2VIŠI POLICIJSKI NAREDNIK
DOKUMENTARIST ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE
INSTRUKTOR ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA
INŽENJER ZA RAČUNALNE MREŽE – ODRŽAVANJA INFORMATIČKE OPREME
INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE – OPERATER KOMUNIKACIJSKOG CENTRA
KRIMINALISTIČKI INFORMACIJSKI ANALITIČAR
POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR POLICIJSKE VOŽNJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR
POLICIJSKI SLUŽBENIK – POMOĆNIK VODITELJA TKC-A
POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALITETA DROGA
POLICIJSKI SLUŽBENIK VIŠI OPERATER ODJELA S.I.Re.N.E.
POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DELIKTE PROTIV OPĆE SIGURNOSTI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJU KORPUSA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KOORDINACIJU ŠKOLOVANJA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRAĐE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRVNE DELIKTE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEDOZVOLJENU PROIZVODNJU, TRGOVINU I KRIJUMČARENJE PRAVNIH OSOBA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEZAKONITE MIGRACIJE I PRIHVAT U POLICIJSKOJ POSTAJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEZAKONITE MIGRACIJE U POLICIJSKOJ POSTAJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U POLICIJSKIM UPRAVAMA 1. I 2. KATEGORIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRŠKU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA TE KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAZBOJNIŠTVA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SEKSUALNE DELIKTE
UPRAVITELJ STROJA OPHODNOG BRODA TIP A
VIŠI INSTRUKTOR U CENTRU ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA
VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR
VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI
VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA DAKTILOSKOPIJU I IDENTIFIKACIJU
VODITELJ SMJENE KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI
VODITELJ SMJENE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTPORU NADZORA PODATKOVNOG PROMETA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE TEHNIKE LOCIRANJA
VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE


Potkategorija stručni suradnik

Razina potkategorije

1POLICIJSKI NAREDNIK
DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U SPECIJALNOJ JEDINICI POLICIJE
DISPEČER
INSTRUKTOR U CENTRU ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA
INSTRUKTOR ZA OBUKU
INŽENJER ZA RAČUNALNE MREŽE
INŽENJER ZA RADIOKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE
INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE
INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE KONSTRUKTOR – IZRAĐIVAČ
INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA NAORUŽANJE
INŽENJER ZA TELEKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE
KONSTRUKTOR II
KOORDINATOR ZA RAD S KONTROLIRANIM EKSPLOZIJAMA
POLICIJSKI SLUŽBENIK – KRIMINALISTIČKO-PROMETNI TEHNIČAR U 1. I 2. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA
POLICIJSKI SLUŽBENIK – MANIPULANT GORIVOM U SPECIJALNOJ POLICIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK – ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR
POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ FOTOLABORATORIJA
POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU U POLICIJSKIM POSTAJAMA 2. KATEGORIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU U POLICIJSKIM POSTAJAMA 3. KATEGORIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FOTO I VIDEODOKUMENTACIJU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GOSPODARSKI KRIMINALITET U 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU U CESTOVNOM PROMETU 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I OBRADU KRIMINALITETA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA U 2., 3. I 4. KATEGORIJI POLICIJSKIH UPRAVA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OČEVIDE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU SUSTAVA VEZA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU OPERATIVNU TEHNIKU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU PROMETNU TEHNIKU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTRAGE U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE I KOORDINACIJU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU U 2. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU U 2. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA TE KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA IZ OTVORENIH IZVORA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA
TEHNOLOG OBRADE
TEHNOLOG OBRADE KOLAUDATOR
UPRAVITELJ STROJA OPHODNOG BRODA TIP B
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER U ODJELU ZA INFORMACIJE O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU
POLICIJSKI SLUŽBENIK TELEKOMUNIKACIJSKOG CENTRA
VIŠI DETEKTIV ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE


Kategorija niži policijski službenici

Potkategorija samostalni policijski službenik

Razina potkategorije

1SAMOSTALNI POLICAJAC
DETEKTIV – DEŽURNI ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE
DETEKTIV KRIMINALITETA DROGA
DETEKTIV ZA CILJANE POTRAGE
DETEKTIV ZA EVIDENCIJE POTRAGA
DETEKTIV ZA IDENTIFIKACIJU
DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI 1. KATEGORIJE
DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU
DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU, EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU
DETEKTIV ZA NADZOR ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
DETEKTIV ZA OBRADU KRIMINALITETA
DETEKTIV ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE
DETEKTIV ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU
DETEKTIV ZA POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME
DETEKTIV ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE
DETEKTIV ZA POTRAGE
DETEKTIV ZA RAZBOJNIŠTVA
INTERVENCIJSKI TEHNIČAR SPECIJALNE POLICIJE
KONTAKT POLICAJAC
KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR
KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK – KRIMINALISTIČKO PROMETNI TEHNIČAR U 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR
POLICIJSKI SLUŽBENIK OPERATER ODJELA S.I.Re.N.E.
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU POTPORU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE I OPREMU SPECIJALNE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA I TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREKOGRANIČNU SURADNJU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU U 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SPECIJALIZIRANA VOZILA I PLOVILA SPECIJALNE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE PREKOGRANIČNOG KRIMINALITETA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TEHNIKU, PLOVILA, VOZILA, ODRŽAVANJE I TEHNIČKU POTPORU RONJENJA U SPECIJALNOJ POLICIJI
POSLUŽITELJ BAROKOMORE U SPECIJALNOJ POLICIJI
PROTUEKSPLOZIJSKI RONILAC SPECIJALNE POLICIJE
REPRODUCER ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE
VOĐA PROMETNE OPHODNJE U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE
DETEKTIV ZA POSEBNE TEHNIKE LOCIRANJA
2VIŠI POLICAJAC
DETEKTIV – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA
DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE
DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI
KRIMINALISTIČKI REFERENT – FOTOGRAF
KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ POSTAJI
KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA DAKTILOSKOPIJU I IDENTIFIKACIJU
OPERATER POMORSKOG PROMETA NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA
POLICIJSKI SLUŽBENIK – MOTOCIKLIST U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG CENTRA
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER POMORSKOG PROMETA
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER PROTUDIVERZIJSKE ZAŠTITE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA
POLICIJSKI SLUŽBENIK – RTG OPERATER
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA
POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI
POLICIJSKI SLUŽBENIK LOGISTIČAR U CENTRU ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA
POLICIJSKI SLUŽBENIK VODIČ SLUŽBENOG PSA U SPECIJALNOJ JEDINICI POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU – ZA PREVENCIJU – TEHNIČAR
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE I OPREMU U INTERVETNIM JEDINICAMA POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE, OPREMU I EVIDENCIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBAVLJANJE POSLOVA ŠKOLOVANJA PASA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNO OSIGURANJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROMET U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST POLICIJSKE AKADEMIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE SMJEŠTAJNO-OBUČNOG CENTRA GRANIČNE POLICIJE
SLUŽBENIK KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI
TEHNIČAR ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST
VODITELJ OPHODNOG ČAMCA
VOĐA GRUPE EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE
VOĐA INTERVENTNE GRUPE
VOĐA OPHODNJE
VOĐA OPHODNJE ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA
VOĐA OPHODNJE ZA ZADRŽAVANJE
Potkategorija policijski službenik

Razina potkategorije

1POLICAJAC
OPERATER – VODITELJ SMJENE
POLICIJSKI SLUŽBENIK
POLICIJSKI SLUŽBENIK – DOKUMENTARIST
POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR
POLICIJSKI SLUŽBENIK – MORNAR
POLICIJSKI SLUŽBENIK – POSLUŽITELJ OKLOPNOG VOZILA
POLICIJSKI SLUŽBENIK – POSLUŽITELJ VODENOG TOPA
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PROMETNI MOTOCIKLIST
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PUŠKAR
POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT
POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA NAORUŽANJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA PLATIVE TISKANICE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA POLICIJSKE ODORE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA TEHNIČKU OPREMU
POLICIJSKI SLUŽBENIK – RONILAC
POLICIJSKI SLUŽBENIK – SKLADIŠTAR ORUŽJA
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VEZIST
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA ZAŠTITU GRANICE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRELIŠTA
POLICIJSKI SLUŽBENIK EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE
POLICIJSKI SLUŽBENIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK REFERENT ZA TEHNIČKU OPREMU
POLICIJSKI SLUŽBENIK SPECIJALNE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE I OBRADU PODATAKA I EVIDENCIJE OSIGURANJA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU U LUKAMA NA MORU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU U ZRAČNOJ LUCI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE OBJEKTA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RADNOPRAVNE ODNOSE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZADRŽAVANJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU GRANICE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU RAČUNALNOG SUSTAVA I RAČUNALNIH MREŽA
PRATITELJ – MOTORIST
PRATITELJ – VOZAČ
SLUŽBENIK ZA TEHNIČKU POTPORU – DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJE
SLUŽBENIK ZAŠTITE PODATAKA INFORMACIJSKOG SUSTAVA
TEHNIČAR ZA RADIOKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – AUTOELEKTRIČAR
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – AUTOMEHANIČAR
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – DEŽURNI OPERATER
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – IZRAĐIVAČ
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – ODRŽAVANJA INFORMATIČKE OPREME
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – OPERATER KOMUNIKACIJSKOG CENTRA
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – PUŠKAR
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA RAČUNALNE MREŽE
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA TELEKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE
VOZAČ U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE
VOZAČ U UPRAVI ZA RAZVOJ, OPREMANJE I POTPORU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA