Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti

NN 5/2018 (12.1.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti

Hrvatska agencija za nadzor financijskih
usluga

156

Na temelju članka 8. stavka 1. i članka 15. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12) i članka 115. stavka 3. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15, 123/16 i 131/17), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 5. siječnja 2018. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NADZORNIM IZVJEŠTAJIMA ZA PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA PRUŽANJE INVESTICIJSKIH USLUGA I OBAVLJANJE INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

Članak 1.

U Prilogu 1. Obrasci nadzornih izvještaja Izvještaj o financijskim instrumentima u vlastitom portfelju Društva (Obrazac VP) mijenja se i glasi:

Obrazac VP – Izvještaj o financijskim instrumentima u vlastitom port­felju Društva

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na nadzorni izvještaj iz članka 1. Ovoga Pravilnika za tromjesečno razdoblje sa stanjem na dan 31. ožujka 2018. godine.

Klasa: 011-02/15-01/06
Urbroj: 326-01-330-18-2
Zagreb, 5. siječnja 2018.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.