Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2017. godine

NN 6/2018 (17.1.2018.), Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2017. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

171

Ministarstvo poljoprivrede, na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine« broj 75/2009, 61/2011, 56/2013 i 14/2014) i članka 10. stavka 2. Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra šumskih sjemenskih objekata (»Narodne novine« broj 4/2011 i 21/2017) objavljuje

IZMJENU REGISTRA

ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA TIJEKOM 2017. GODINE

I. U Registar šumskih sjemenskih objekata upisani su:

1. pod registarskim brojem HR-PNI-SI-331/375 šumski sjemenski objekt crnog bora (Pinus nigra Arnold.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 1,81 hektara, odjel/odsjek 102a u gospodarskoj jedinici Risovac – Grabovača, Šumarija Gospić, Uprava šuma Podružnica Gospić.

2. pod registarskim brojem HR-PNI-SI-331/376 šumski sjemenski objekt crnog bora (Pinus nigra Arnold.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 8,05 hektara, odjel/odsjek 30a u gospodarskoj jedinici Vidovača, Šumarija Perušić, Uprava šuma Podružnica Gospić.

3. pod registarskim brojem HR-PNI-SI-331/377 šumski sjemenski objekt crnog bora (Pinus nigra Arnold.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 5,99 hektara, odjel/odsjek 80d u gospodarskoj jedinici Risovac – Grabovača, Šumarija Perušić, Uprava šuma Podružnica Gospić.

4. pod registarskim brojem HR-PNI-SI-331/378 šumski sjemenski objekt crnog bora (Pinus nigra Arnold.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 1,71 hektara, odjel/odsjek 25a u gospodarskoj jedinici Žitnik, Šumarija Perušić, Uprava šuma Podružnica Gospić.

5. pod registarskim brojem HR-PNI-SI-331/379 šumski sjemenski objekt crnog bora (Pinus nigra Arnold.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 106,44 hektara, odjeli/odsjeci 65a, 67a i 68a u gospodarskoj jedinici Trovrh – Kik, Šumarija Korenica, Uprava šuma Podružnica Gospić.

6. pod registarskim brojem HR-PNI-SI-331/380 šumski sjemenski objekt crnog bora (Pinus nigra Arnold.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 5,23 hektara, odjel/odsjek 98c u gospodarskoj jedinici Kokirna – Mila Ljut, Šumarija Gračac, Uprava šuma Podružnica Gospić.

7. pod registarskim brojem HR-PNI-SI-331/381 šumski sjemenski objekt crnog bora (Pinus nigra Arnold.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 4,12 hektara, odjel/odsjek 19a u gospodarskoj jedinici Istočni Resnik, Šumarija Gračac, Uprava šuma Podružnica Gospić.

8. pod registarskim brojem HR-PNI-SI-331/382 šumski sjemenski objekt crnog bora (Pinus nigra Arnold.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 1,12 hektara, odjel/odsjek 39b u gospodarskoj jedinici Jaselsko bilo – Crnopac, Šumarija Gračac, Uprava šuma Podružnica Gospić.

9. pod registarskim brojem HR-PAB-SI-332/383 šumski sjemenski objekt obične smreke (Picea abies Karst.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 54,64 hektara, odjel/odsjek 74a u gospodarskoj jedinici Konjska draga – Begovača, Šumarija Perušić, Uprava šuma Podružnica Gospić.

10. pod registarskim brojem HR-PAB-SI-332/384 šumski sjemenski objekt obične smreke (Picea abies Karst.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 163,24 hektara, odjeli/odsjeci 5a, 6a, 8a i 9a u gospodarskoj jedinici Štirovača, Šumarija Perušić, Uprava šuma Podružnica Gospić.

11. pod registarskim brojem HR-AAL-SI-331/385 šumski sjemenski objekt obične jele (Abies alba Mill.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 215,15 hektara, odjeli/odsjeci 3a, 4a, 6a, 10a i 11a u gospodarskoj jedinici Križići, Šumarija Perušić, Uprava šuma Podružnica Gospić.

12. pod registarskim brojem HR-FSY-SI-332/386 šumski sjemenski objekt obične bukve (Fagus sylvatica L.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 40,93 hektara, odjel/odsjek 49a u gospodarskoj jedinici Padeška kosa – Bijele grede, Šumarija Perušić, Uprava šuma Podružnica Gospić.

13. pod registarskim brojem HR-FSY-SI-332/387 šumski sjemenski objekt obične bukve (Fagus sylvatica L.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 93,01 hektara, odjeli/odsjeci 97a i 100a u gospodarskoj jedinici Konjska draga – Begovača, Šumarija Perušić, Uprava šuma Podružnica Gospić.

14. pod registarskim brojem HR-QPU-SI-421/388 šumski sjemenski objekt hrasta medunca (Quercus pubescens Willd.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 30,44 hektara, odjel/odsjek 57k u gospodarskoj jedinici Borovača, Šumarija Split, Uprava šuma Podružnica Split.

15. pod registarskim brojem HR-FSY-SI-223/389 šumski sjemenski objekt obične bukve (Fagus sylvatica L.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 43,11 hektara, odjeli/odsjeci 5h i 20a u gospodarskoj jedinici Kal Javorac, Šumarija Samobor, Uprava šuma Podružnica Zagreb.

16. pod registarskim brojem HR-FSY-SI-223/390 šumski sjemenski objekt obične bukve (Fagus sylvatica L.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 39,11 hektara, odjeli/odsjeci 80b, 86e i 89d u gospodarskoj jedinici Žumberak – Novoselska gora, Šumarija Samobor, Uprava šuma Podružnica Zagreb.

II. U Registru šumskih sjemenskih objekata brisani su sljedeći šumski sjemenski objekti:

17. pod registarskim brojem HR-FAN-SS-112/229 šumski sjemenski objekt poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.) tipa sjemenska sastojina, u kategoriji »selekcioniran«, površine 11,53 hektara, odjel/odsjek 8a u gospodarskoj jedinici Đurđevačke nizinske šume, Šumarija Đurđevac, Uprava šuma Podružnica Koprivnica.

18. pod registarskim brojem HR-QRO-SS-123/127 šumski sjemenski objekt hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) tipa sjemenska sastojina, u kategoriji »selekcioniran«, površine 33,96 hektara, odjel/odsjesci 16ab u gospodarskoj jedinici Varoški lug, Šumarija Vrbovec, Uprava šuma Podružnica Bjelovar.

19. pod registarskim brojem HR-AAL-SS-331/140 šumski sjemenski objekt obične jele (Abies alba Mill.) tipa sjemenska sastojina, u kategoriji »selekcioniran«, površine 28,98 hektara, odjel/odsjek 25a u gospodarskoj jedinici Gluhe drage, Šumarija Vrbovsko, Uprava šuma Podružnica Delnice.

20. pod registarskim brojem HR-FSY-SS-331/141 šumski sjemenski objekt obične bukve (Fagus sylvatica L.) tipa sjemenska sastojina, u kategoriji »selekcioniran«, površine 28,98 hektara, odjel/odsjek 25a u gospodarskoj jedinici Gluhe drage, Šumarija Vrbovsko, Uprava šuma Podružnica Delnice.

III. U Registru šumskih sjemenskih objekata mijenjaju se sljedeći podaci:

21. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/231 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »39,75 ha« upisuje »167,92 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se 55b, 58a, 65a, 66a, 73b, 76b, 78a, 96bf i 97ac.

22. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/059 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »545,05 ha« upisuje »410,79 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se »6d, 23a, 26ab, 27abd, 28c, 30bc, 34bc, 35abg, 36a, 37ab, 38ad, 39ab, 40bcfg, 41abdj, 43acd, 44ab, 47b, 50b i 51a«.

23. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/060 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »120,73 ha« upisuje »123,75 ha«, umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se »26a, 27d, 30d, 36a, 39b, 41b, 42ae, 46a i 63c«.

24. pod registarskim brojem HR-FAN-SI-123/062 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »72,31 ha« upisuje »72,94 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se »31c, 31d, 40d, 41ef, 47c, 51b, 55b, 59d, 61c i 62aeg«.

25. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/063 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »393,28« upisuje »376,20 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se »1abef, 2abde, 3acd, 4abcd, 7abdfg, 8abef, 9abc, 10abde, 11acd, 12ad, 14ac, 15ac, 16b, 17d, 20acd i 21ace«.

26. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/091 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »504,90« upisuje »421,53 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se »1d, 3abd, 4a, 5abc, 6abc, 7ac, 8ab, 10a, 18adf, 19ac, 20abcd, 21abcd, 22ac, 23b i 24efgh«.

27. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/092 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »976,07« upisuje »807,96 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se »64c, 68c, 69ad, 70ade, 71c, 73e, 74ad, 75acde, 76abcef, 77ad, 78f, 79c, 80a, 81ab, 82a, 83c, 84a, 85abd, 86abfg, 87be, 89a, 90begh, 91adef, 92bcdg, 93ace, 94abdef, 95acdeh, 96cef, 97acd, 98acdg, 99ade, 100ade i 101bc«.

28. pod registarskim brojem HR-FAN-SI-123/093 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »45,13« upisuje »45,67 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se »65bd, 66cd, 90i i 96ab«.

29. pod registarskim brojem HR-PAV-SI-000/216 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »12,46 ha« upisuje »12,05 ha«.

30. za šumski sjemenski objekt europskog ariša (Larix decidua Mill.) smještenog u gospodarskoj jedinici Žitnik, Šumarija Perušić, Uprava šuma Podružnica Gospić, na način da se:

– umjesto registarskog broja »HR-LDE-SI-000/320« upisuje »HR-LDE-SS-000/320«,

– umjesto tipa »sjemenski izvor podtipa šumska sastojina« upisuje »sjemenska sastojina«,

– umjesto kategorije »poznato podrijetlo« upisuje »selekcioniran«,

– umjesto površine »21,91 hektara« upisuje »1,54 hektara«

– umjesto odjela/odsjeka »22ab i 23ab« upisuje »22b«.

31. za šumski sjemenski objekt hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) površine 80,92 hektara, odjel/odsjek 3b, 4b, 5b, 13a, 14a i 15a u gospodarskoj jedinici Laudonov gaj, Šumarija Korenica, Uprava šuma Podružnica Gospić, na način da se:

– umjesto registarskog broja »HR-QRO-SI-311/360« upisuje »HR-QRO-SS-311/360«,

– umjesto tipa »sjemenski izvor podtipa šumska sastojina« upisuje »sjemenska sastojina«,

– umjesto kategorije »poznato podrijetlo« upisuje »selekcioniran«.

32. registarski broj šumskog sjemenskog objekta crnog bora (Pinus nigra J. F. Arnold) tipa sjemenska plantaža, u kategoriji »kvalificiran«, površine 2,00 hektara, odjel/odsjek 19a u gospodarskoj jedinici Kras – Gabonjin, Šumarija Krk, Uprava šuma Podružnica Senj, na način da se umjesto registarskog broja »HR-PNI-SP-410/312« upisuje »HR-PNI-SP-331/312«.

33. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-112/328 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »18,34 ha« upisuje »12,50 ha«, a umjesto odjela/odsjeka »25a i 26a« upisuje odjel/odsjek »1c«.

Klasa: 321-07/17-01/06

Urbroj: 525-11/1059-18-1

Zagreb, 2. siječnja 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.