Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini

NN 7/2018 (19.1.2018.), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

187

Na temelju članka 58.a Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99, 117/01, 36/02 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10), a u vezi s člankom 10. stavkom 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 127/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. siječnja 2018. godine donijela

ODLUKU

O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2018. GODINI

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene te materijalne i financijske rashode u 2018. godini.

II.

Grad Zagreb, gradovi i općine koji su osnivači i suosnivači te financiraju javnu vatrogasnu postrojbu, osiguravaju sredstva rashoda za zaposlene te sredstva za materijalne i financijske rashode.

III.

Minimalni financijski standard za javne vatrogasne postrojbe utvrđen je, a uz primjenu odgovarajućih indeksa tijekom narednih godina, na razini ukupnih sredstava za financiranje redovne djelatnosti zaposlenika na poslovima vatrogastva za tu namjenu ostvarenih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 1999. godinu – uključivo prava utvrđena tadašnjim Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (za tadašnjih 2.157 vatrogasaca u javnim vatrogasnim postrojbama na dan početka primjene Zakona o vatrogastvu, »Narodne novine«, broj 106/99).

Iznos za financiranje rashoda iz točke I. ove Odluke, decentraliziranih na osnivače i suosnivače javnih vatrogasnih postrojbi, uz primjenu odgovarajućih indeksa u prethodnom razdoblju, za 2018. godinu iznosi 314.928.207 kuna.

Rashodi za zaposlene u javnim vatrogasnim postrojbama su:

– plaće

– ostali rashodi za zaposlene

– doprinosi na plaće.

Materijalni rashodi za javne vatrogasne postrojbe su:

– naknade troškova zaposlenima

– rashodi za materijal i energiju

– rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi i računalne usluge)

– ostali nespomenuti rashodi – premije osiguranja.

Financijski rashodi za javne vatrogasne postrojbe su:

– ostali financijski rashodi – bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate.

IV.

Podloge za utvrđivanje ukupne visine materijalnih i financijskih rashoda u 2018. godini su:

– procijenjeni rashodi za naknade troškova zaposlenima

– procijenjeni rashodi za materijal i energiju

– procijenjeni rashodi za usluge

– procijenjeni rashodi za ostale financijske rashode.

Udio iznosa za rashode za plaće u odnosu na ukupno planirani iznos sredstava pomoći može biti najviše 90/100, a udio za materijalne i financijske rashode mora biti minimalno 10% (moguće i više) pripadnog ukupnog minimalnog financijskog standarda utvrđenog u točki V. ove Odluke (radi fleksibilnosti u korištenju doznačenih sredstva na strani korisnika).

V.

Kriteriji i mjerila za utvrđivanje visine rashoda za zaposlene, materijalne i financijske rashode u 2018. godini su:

– temeljna sredstva – fiksni dodatak, za 20/100 ukupnog iznosa

– klasifikacija postrojbe prema ugroženosti, sposobnosti i otpornosti, za 20/100 ukupnog iznosa

– broj stanovnika na površini osnivača i suosnivača koju vatrogasna postrojba može dohvatiti u 15 minuta (izračunato prema podacima Državne uprave za zaštitu i spašavanje – sustav ZEOS), za 25/100 ukupnog iznosa

– površina osnivača i suosnivača koju vatrogasna postrojba može dosegnuti u 15 minuta (izračunato prema podacima Državne uprave za zaštitu i spašavanje – sustav ZEOS), za 5/100 ukupnog iznosa

– dosadašnji prosjek financiranja (od 2003. do 2017. godine, a preračunato prema limitu za godinu iz Odluke), za 25/100 ukupnog iznosa

– ostali rizici, dopunske aktivnosti po zapovijedi i korekcija za osobnu zaštitnu opremu, za 5/100 ukupnog iznosa.

Ukupni minimalni financijski standard za 2018. godinu utvrđuje se u ukupnom iznosu od 314.928.207 kuna, kako slijedi:

OSNIVAČI I SUOSNIVAČIJAVNA VATROGASNA POSTROJBAUdio za suosnivačeUKUPNOIZNOS ZA ŽUPANIJE
       
IGRAD ZAGREB40.772.606
1Grad ZagrebJVP ZAGREB40.772.606
       
IIZAGREBAČKA ŽUPANIJA15.333.272
2Grad ZaprešićJVP ZAPREŠIĆ3.985.604
3Grad SamoborJVP SAMOBOR3.079.401
4Grad Velika GoricaJVP VELIKA GORICA4.645.147
5Grad Ivanić GradJVP IVANIĆ GRAD3.623.120
       
IIIKRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA9.450.210
6više suosnivača:ZAGORSKA JVP1,00007.217.347
Grad Zabok (8,96%)0,0896646.674
Grad Klanjec (3,09%)0,0309223.016
Grad Oroslavje (5,98%)0,0598431.597
Grad Pregrada (6,85%)0,0685494.388
Grad Zlatar (6,22%)0,0622448.919
Grad Donja Stubica (5,67%)0,0567409.224
Općina Bedekovčina (8,11%)0,0811585.327
Općina Budinščina (2,67%)0,0267192.703
Općina Desinić (3,33%)0,0333240.338
Općina Gornja Stubica (5,48%)0,0548395.511
Općina Hrašćina (1,75%)0,0175126.304
Općina Konjšćina (3,90%)0,0390281.476
Općina Kraljevec na Sutli (1,74%)0,0174125.582
Općina Krapinske Toplice (5,49%)0,0549396.232
Općina Kumrovec (1,77%)0,0177127.747
Općina Marija Bistrica (6,32%)0,0632456.136
Općina Stubičke Toplice (2,63%)0,0263189.816
Općina Sveti Križ Začretje (6,33%)0,0633456.858
Općina Tuhelj (2,09%)0,0209150.843
Općina Veliko Trgovišće (4,99%)0,0499360.146
Općina Zagorska Sela (1,14%)0,011482.278
Općina Zlatar Bistrica (2,71%)0,0271195.590
Općina Mače (2,78%)0,0278200.642
7Grad KrapinaJVP KRAPINA2.232.863
       
IVSISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA13.033.347
8Grad SisakJVP SISAK5.972.882
9Grad PetrinjaJVP PETRINJA3.564.658
10Grad KutinaJVP KUTINA3.495.807
       
VKARLOVAČKA ŽUPANIJA10.309.948
11Grad KarlovacJVP KARLOVAČKA7.212.162
12Grad OgulinJVP OGULIN3.097.786
       
VIVARAŽDINSKA ŽUPANIJA6.356.880
13Grad VaraždinJVP VARAŽDIN6.356.880
VIIKORIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA11.213.612
14Grad KoprivnicaJVP KOPRIVNICA4.803.316
15više suosnivača:JVP ĐURĐEVAC1,00003.563.644
Grad Đurđevac (69,4%)0,69402.473.169
Općina Virje (10,7%)0,1070381.310
Općina Kloštar Podravski (5,08%)0,0508181.033
Općina Kalinovac (4,88%)0,0488173.906
Općina Molve (4,05%)0,0405144.328
Općina Ferdinandovac (2,97%)0,0297105.840
Općina Podravske Sesvete (1,84%)0,018465.571
Općina Novo Virje (1,08%)0,010838.487
16Grad KriževciJVP KRIŽEVCI2.846.652
       
VIIIBJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA14.608.604
17Grad BjelovarJVP BJELOVAR5.299.544
18više suosnivača:JVP DARUVAR1,00002.977.185
Grad Daruvar (78%)0,78002.322.209
Općina Sirač (7%)0,0700208.402
Općina Končanica (5%)0,0500148.858
Općina Đulovac (5%)0,0500148.858
Općina Dežanovac (5%)0,0500148.858
19više suosnivača:JVP GAREŠNICA1,00002.237.210
Grad Garešnica (88%)0,88001.968.746
Općina Hercegovac (7%)0,0700156.604
Općina Velika Trnovitica (5%)0,0500111.860
20Grad ČazmaJVP ČAZMA2.143.249
21Grad Grubišno PoljeJVP GRUBIŠNO POLJE1.951.416
       
IXPRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA29.684.484
22Grad RijekaJVP RIJEKA15.847.076
23Grad Mali LošinjJVP MALI LOŠINJ2.955.000
24Grad CrikvenicaJVP CRIKVENICA2.070.266
25Grad KrkJVP KRK2.811.609
26više suosnivača:JVP OPATIJA1,00004.087.930
Grad Opatija (57%)0,57002.330.121
Općina Matulji (23%)0,2300940.224
Općina Lovran (14%)0,1400572.310
Općina Mošćenička Draga (6%)0,0600245.275
27Grad DelniceJVP DELNICE1.912.603
       
XLIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA6.828.048
28Grad GospićJVP GOSPIĆ2.906.488
29Općina Plitvička jezeraJVP PLITVIČKA JEZERA2.007.618
30Grad SenjJVP SENJ1.913.942
       
XIVIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA5.442.453
31Grad ViroviticaJVP VIROVITICA2.880.171
32Grad SlatinaJVP SLATINA2.562.282
       
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA5.139.648
33Grad PožegaJVP POŽEGA2.619.477
34više suosnivača:JVP POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE1,00002.520.171
Grad Pleternica (30,00%)0,30756.053
Grad Kutjevo (10,00%)0,10252.017
Grad Pakrac (15,00%)0,15378.026
Grad Lipik (10,00%)0,10252.017
Općina Velika (10,00%)0,10252.017
Općina Brestovac (10,00%)0,10252.017
Općina Kaptol (5,00%)0,05126.008
Općina Čaglin (5,00%)0,05126.008
Općina Jakšić (5,00%)0,05126.008
       
XIIIBRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA9.104.789
35Grad Slavonski BrodJVP SLAVONSKI BROD7.128.552
36Grad Nova GradiškaJVP NOVA GRADIŠKA1.976.237
       
XIVZADARSKA ŽUPANIJA22.886.660
37više suosnivača:JVP ZADAR1,000013.669.021
Grad Zadar (87,70%)0,877011.987.731
Općina Poličnik (5,20%)0,0520710.789
Općina Zemunik Donji (2,40%)0,0240328.057
Općina Bibinje (4,70%)0,0470642.444
38Grad Biograd na MoruJVP BIOGRAD NA MORU2.914.915
39Grad BenkovacJVP BENKOVAC2.837.740
40Općina GračacJVP GRAČAC3.464.984
       
XVOSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA16.226.592
41Grad OsijekJPVP OSIJEK11.495.094
42Grad Beli ManastirJVP BELI MANASTIR2.550.641
43Grad NašiceJVP NAŠICE2.180.857
       
XVIŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA14.969.267
44Grad ŠibenikJVP ŠIBENIK7.638.266
45Grad DrnišJVP DRNIŠ2.377.797
46Grad KninJVP KNIN3.084.519
47Grad VodiceJVP VODICE1.868.685
       
XVIIVUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA10.451.679
48Grad VinkovciJVP VINKOVCI3.263.103
49Grad VukovarJVP VUKOVAR5.345.529
50Grad IlokJVP ILOK1.843.047
       
XVIIISPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA20.127.581
51Grad SplitJVP SPLIT15.075.815
52Grad ImotskiJVP IMOTSKI2.540.827
53Grad SinjJVP SINJ2.510.939
       
XIXISTARSKA ŽUPANIJA29.632.203
54više suosnivača:JVP PULA1,00009.132.146
Grad Pula – Pola (68,92%)0,68926.293.875
Općina Barban (3,27%)0,0327298.621
Općina Fažana – Fasana (3,78%)0,0378345.195
Općina Ližnjan – Lisignano (3,45%)0,0345315.059
Općina Marčana (4,59%)0,0459419.166
Općina Medulin (6,88%)0,0688628.292
Općina Svetvinčenat (2,61%)0,0261238.349
Grad Vodnjan – Dignano (6,5%)0,0650593.589
55više suosnivača:JVP PAZIN1,00003.462.039
Grad Pazin (49,29%)0,49291.706.439
Općina Cerovlje (9,55%)0,0955330.625
Općina Gračišće (7,66%)0,0766265.192
Općina Lupoglav (5,15%)0,0515178.295
Općina Karojba (7,73%)0,0773267.616
Općina Motovun – Montona (5,78%)0,0578200.106
Općina Tinjan (9,58%)0,0958331.663
Općina Sveti Petar u Šumi (5,26%)0,0526182.103
56više suosnivača:JVP POREČ1,00003.666.017
Grad Poreč – Parenzo (67,18%)0,67182.462.830
Općina Sveti Lovreč (1,49%)0,014954.624
Općina Višnjan – Visignano (2,61%)0,026195.683
Općina Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenica (1,36%)0,013649.858
Općina Vižinada – Visinada (1,44%)0,014452.791
Općina Vrsar – Orsera (13,50%)0,1350494.912
Općina Funtana (5,70%)0,0570208.963
Općina Tar-Vabriga – Torre-Abrega (6,72%)0,0672246.356
57više suosnivača:JVP ROVINJ1,00003.381.648
Grad Rovinj – Rovigno (88,17%)0,88172.981.601
Općina Bale – Valle (2,1%)0,021071.014
Općina Kanfanar (3,2%)0,0320108.212
Općina Žminj (6,53%)0,0653220.821
58više suosnivača:JVP LABIN1,00003.169.090
Grad Labin (49,9%)0,49901.581.376
Općina Pićan (8,2%)0,0820259.865
Općina Raša (15,9%)0,1590503.885
Općina Kršan (13,2%)0,1320418.320
Općina Sveta Nedelja (12,8%)0,1280405.644
59više suosnivača:JVP BUZET1,00002.538.479
Grad Buzet (80%)0,80002.030.783
Općina Lanišće (20%)0,2000507.696
60više suosnivača:JVP UMAG1,00004.282.784
Grad Umag – Umago (51,4%)0,51402.201.351
Grad Novigrad – Cittanova (16,58%)0,1658710.086
Grad Buje – Buie (19,77%)0,1977846.706
Općina Grožnjan – Grisignana (2,81%)0,0281120.346
Općina Brtonigla – Verteneglio (6,20%)0,0620265.533
Općina Oprtalj – Portole (3,24%)0,0324138.762
       
XXDUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA18.443.810
61Grad DubrovnikJVP DUBROVAČKI VATROGASCI8.451.444
62Općina KonavleJVP KONAVLE2.032.824
63Općina Dubrovačko primorjeJVP DUBROVAČKO PRIMORJE1.902.012
64Grad PločeJVP PLOČE2.147.697
65Grad MetkovićJVP METKOVIĆ2.044.427
66Općina MljetJVP MLJET1.865.406
XXIMEĐIMURSKA ŽUPANIJA4.912.514
67više suosnivača:JVP ČAKOVEC1,00004.912.514
Grad Čakovec (56,64%)0,56642.782.448
Općina Belica (2,28%)0,0228112.005
Općina Dekanovec (0,97%)0,009747.651
Općina Domašinec (1,20%)0,012058.950
Općina Gornji Mihaljevec (0,98%)0,009848.143
Općina Mala Subotica (3,22%)0,0322158.183
Općina Nedelišće (13,08%)0,1308642.557
Općina Orehovica (0,91%)0,009144.704
Općina Podturen (3,96%)0,0396194.536
Općina Pribislavec (2,36%)0,0236115.935
Općina Selnica (1,43%)0,014370.249
Općina Strahoninec (3,10%)0,0310152.288
Općina Sveti Juraj na bregu (3,94%)0,0394193.553
Općina Šenkovec (4,65%)0,0465228.432
Općina Vratišinec (1,28%)0,012862.880
       
SVEUKUPNO:314.928.207314.928.207


VI.

Minimalni financijski standard iz točaka III. i V. ove Odluke, u visini od 314.928.207 kuna čini osnovicu za izračun pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne samouprave u 2018. godini.

VII.

Utvrđuje se da prihode za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%.

Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0% ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razliku sredstava iz točke V. ove Odluke ostvaruju s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, unutar razdjela Ministarstva unutarnjih poslova, u financijskom planu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, na aktivnosti »Dodatna sredstva izravnanja za decentraliziranu funkciju vatrogastva«.

Ostvarivanje prihoda za izvršavanje decentralizirane funkcije vatrogastva prati Državna uprava za zaštitu i spašavanje na temelju mjesečnih izvještaja o ostvarenim prihodima iz dodatnog udjela u porezu na dohodak koje dostavlja Ministarstvo financija, a kontrolu izvršavanja rashoda obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

VIII.

Osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi dužni su sredstva iz točke VII. ove Odluke koristiti prema utvrđenoj namjeni.

IX.

Za slučaj kada više jedinica lokalne samouprave osniva zajedničku javnu vatrogasnu postrojbu, prihodi dodatnog udjela poreza na dohodak od 1,0% uplaćuju se na račun proračuna jedinice lokalne samouprave s najvećim udjelom u sufinanciranju najkasnije do 15. u mjesecu.

Sredstva pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz državnog proračuna Republike Hrvatske, do razine iz točke VII. stavka 2. ove Odluke doznačuju se jedinici lokalne samouprave s najvećim osnivačkim udjelom.

X.

Jedinice lokalne samouprave dužne su u svojim proračunima posebno planirati sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za javne vatrogasne postrojbe.

Jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti dinamiku financiranja decentraliziranih rashoda s dinamikom ostvarivanja prihoda iz dodatnog udjela u porezu na dohodak u svom proračunu i sredstvima s pozicije pomoći izravnanja.

XI.

Jedinice lokalne samouprave dužne su Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje dostaviti izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine najkasnije do 31. ožujka 2019. godine na obrascima JVP-DEC-IZVJEŠĆE (Obrazac 1) i JVP – financiranje izvan minimalnog standarda (Obrazac 2), koji su sastavni dio ove Odluke.

XII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/485

Urbroj: 50301-29/09-18-3

Zagreb, 18. siječnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

Stranica 1 od 3


Stranica 2 od 3

Stranica 3 od 3

Stranica 1 od 4

Stranica 2 od 4

Stranica 3 od 4

Stranica 4 od 4