Odluka o proglašenju 1. ožujka Nacionalnim danom edukacijskih rehabilitatora

NN 11/2018 (2.2.2018.), Odluka o proglašenju 1. ožujka Nacionalnim danom edukacijskih rehabilitatora

Hrvatski sabor

249

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 26. siječnja 2018. donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU 1. OŽUJKA – NACIONALNIM DANOM EDUKACIJSKIH REHABILITATORA

I.

Dan 1. ožujka proglašava se Nacionalnim danom edukacijskih rehabilitatora.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 960-01/17-01/03

Zagreb, 26. siječnja 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.