Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Gani, sa sjedištem u Londonu

NN 11/2018 (2.2.2018.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Gani, sa sjedištem u Londonu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

251

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/17-01/02, urbroj: 50301-15/28-18-15 od 19. siječnja 2018., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA
REPUBLIKE HRVATSKE

IGOR POKAZ, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Repub­like Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, sa sjedištem u Londonu, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Gani, sa sjedištem u Londonu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/18-02/02
Urbroj: 71-06-01/1-18-2
Zagreb, 24. siječnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.