Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Agencije za investicije i konkurentnost

NN 13/2018 (9.2.2018.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Agencije za investicije i konkurentnost

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

299

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s člankom 4. stavkom 1. Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost (»Narodne novine«, br. 53/12, 56/13 i 152/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. veljače 2018. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE STATUTA AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST

I.

Daje se suglasnost na Izmjene Statuta Agencije za investicije i konkurentnost, koje je donijelo Upravno vijeće Agencije za investicije i konkurentnost na 7. sjednici održanoj 12. siječnja 2018. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/29

Urbroj: 50301-25/18-18-2

Zagreb, 8. veljače 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.